I undersøkelsen ble kommunene kontaktet både på telefon og via internett om ulike ting.
- Overordnet myndighet sier at kommuner under 2000 innbyggere ikke klarer å håndtere servicen til innbyggerne godt nok. Men en annen undersøkelse konkluderer med det motsatte og at innbyggerne i småkommuner er mest fornøyd med servicenivået i sin kommune. Jeg hevder at vår hjemmeside på nettet kan bli bedre og at vi har for lite informasjon der. Men å si at servicen vår er dårlig tror jeg ikke er riktig. Jeg tror Herøy kommune oppfattes som både god og etterettelig av befolkningen. Men det er mulig vi må få til en vridning mot mer bruk av internett, kommenterer rådmann Torstein Grønbech.