Mentorprosjektet er utviklet av KUN - senter for kunnskap og likestilling.  KUN arbeider for utvikling av gode, bærekraftige lokalsamfunn. Det er viktig at alle bruker sine resurser, og mestrer livet i Norge. Mentorprogram er et viktig bidrag til dette.   

I et mentorprogram kobles en mentor som kjenner Norge godt, med en mentorpartner som er ny i Norge. Det er en praktisk læringsmetode som bygger på veiledning mellom mentor og mentorpartner, der begge parter skal lære noe nytt.

- Mentorgruppene skal møtes en til to ganger i måneden i seks til åtte måneder.  Målet er å styrke mentorpartnerens mulighet til å komme ut i jobb, utdanning, fritidsaktiviteter.

- Jeg ønsker å rette en stor takk til alle mentorer og mentorpartnere for at de har sagt ja for å være med, sier leder for Herøy Frivilligsentral, Jelena Budesa.

Foto: Jelena Budesa