Mentor på besøk

4_fellesraad_mentor
I går torsdag var mentor for trosopplæringen i de fire HALD-kommunene, Gustav Danielsen, på besøk i både Alstahaug, Dønna og Herøy. I Herøy møtte han frivillige medarbeidere i Herøy menighet.
I 2003 vedtok regjeringen at det er kirken som skal drive trosopplæring, og ikke skolen.
 
To områder
I 2008 startet trosopplæringsreformen i vår region og i vårt prosti er arbeidet delt i to områder.
 
Det ene områder er HALD – som består av Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna.
 
LUNTRØ er navnet på området som består av Lurøy, Nesna, Træna og Rødøy.
 
Koordinator
I HALD-området er Helge Kjellevold ansatt som koordinator for reformen. I tillegg til henne er det ansatt noen i deltids-stillinger.
 
- Vi skal også ha en ressursperson innom oss noen ganger i året, og vi har da prost i Frostad, Gustav Danielsen.
 
Frivillige medarbeidere
I går var første gangen han besøkte oss og han hadde ønsket også å møte frivillige medarbeidere i Herøy menighet, forteller kirkeverge Bård Grønbech til Herøyfjerdingen.
 
Møtet foregikk på fellesstua ved Herøy omsorgssenter og her fikk Danielsen orientering om hvor langt arbeidet med trosopplæring er kommet i Herøy og hva som skjer i HALD-området.
 
- Danielsen kom også med gode råd og vi hadde en fin diskusjon om ulike ting, forteller Grønbech.
4_fellesraad_mentor
I går fikk koordinator for trosopplæringen i HALD Helge Kjellevold og de frivillige medarbeiderne i Herøy menighet besøk av mentor for trosopplæringen Gustav Danielsen fra Frostad i Trøndelag.
4_fellesraad_alle
19 personer var tilstede på fellesstua. Nærmest ser vi kirkeverge Bård Grønbech og organist i Herøy og Dønna Joanna Engesvik.

Annonser