Herøy menighet

Kirkevergen i Herøy er også kirkeverge i 50 prosent stilling i Dønna.

Kirkekontoret nås enklest via sentralbordet til Herøy kommune: Tlf. 750 68 000

 

Sokneprest:
Ubesatt

Telefon: 750 68077 / 
E-post:  

 

Kirkeverge:

Bård Grønbech

Tlf: 750 68 078 / 95 16 15 64
Fax: 750 59 056
E-post: bard.gronbech@heroy-no.kommune.no

Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00

 

Menighetspedagog

Trine Heggheim

Tlf: 750 68 075 / 48 21 09 53

E-post: trine.heggheim@heroy-no.kommune.no

 

Kirketjener/graver:

Stig Edvinsen – tlf. 91 10 90 58

E-post: stig.edvindsen@heroy-no.kommune.no

 

Leder i menighetsrådet:

Oddrunn S. Dahlheim

Tlf.99 25 09 85

Annonser