”Årets folkehelsekommune” ble kåret første gang for 2009 da Hamarøy kommune mottok prisen.

Herøy kommune har gjort flere grep for å øke folkehelsen i den senere tid. I morgendagens kommunestyremøte sier mest sannsynlig kommunestyret ja til deltakelse og opprettelse av Helgeland Friluftsråd. I den forbindelse arbeides det blant annet med å få merket flere av de flotte turløypene i kommunen. I tillegg har vi mange frivillige lag og foreninger som også gjør en formidabel innsats for folkehelsen. Kanskje er det noen av dere som mener at nettopp Herøy kommune fortjener prisen i år.

Det er mulig å komme med korte begrunnede forslag innen 15. november 2013 til kandidater som er som er verdige til å motta prisen. Se ”Kriterier for utnevnelse av Årets folkehelsekommune” for nærmere informasjon. Forslag sendes til kjell.hjelle@nfk.no.

Fylkeskommunens folkehelseteam i samråd med fylkesråden som har ansvar for folkehelse foretar den endelige utvelgelsen av ”Årets folkehelsekommune”.

Hvem som blir ”Årets folkehelsekommune 2013” vil bli kunngjort på fylkestingets samling i februar 2014.

Premie
En kommune tildeles kr 100.000,- og et kunstuttrykk eller diplom og pengene må brukes til å styrke folkehelsearbeidet

Les mer på Nordland Fylkeskommunes hjemmeside
Trykk her