Meld inn behov for le-skur

2_leskur
Rektor Lars Olav Mogård-Larsen ved Herøy sentralskole ber herøyfjerdingene melde inn behov får å få satt opp le-skur langs veien. Det gjelder blant annet for at skole-elevene skal ha ly for vær og vind mens de venter på bussen.
Ikke alle dager er som i dag. Sebastian Hågensen, Torstein Hansen, Markus Heggheim og Erlend Valberg trenger bare å posere i le-skuret til ære for fotografen.
 
Men spesielt kan vi nok vente oss ”mer vær” utover høsten og vinteren.
 
Statens veivesen
For unger og voksne kan det være surt å stå ved veikanten å vente på bussen.
 
Statens veivesen sonderer for tiden behovet for le-skur for elever som venter på skolebussen. Nå har kommunene fått anledning til å søke om midler til slike skur.
 
- Dette gjelder både elever som tar buss til både grunnskole og videregående skole. Og for den saks skyld også voksne folk som står og venter på bussen.
 
Innen 10. september
- Folk kan sende skriftlig søknad til Herøy sentralskole innen fredag 10. september.
 
Skriv litt om behovet og reiseavstand, sier rektor ved Herøy sentralskole Lars Olav Mogård-Larsen til Herøyfjerdingen.
 
Egentlig var fristen for å søke ute i sommer, men Mogård-Larsen sier at fristen har blitt utsatt.
2_leskur
Lars Olav Mogård-Larsen og elevene Erlend Valberg (fra venstre), Markus Heggheim, Torstein Hansen og Sebastian Hågensen må regne med "mer vær" og større behov for le-skur enn i dag.

Annonser