Meget fornøyd biskop

tor_b_med_blomster_beste_foto
Biskop Tor B. Jørgensen avsluttet i dag bispevisitasen i Herøy med sitt visitasforedrag. Her sa han seg meget fornøyd med det han har sett under sin fire dager lange visitas i kommunen.
- Dette har vært en historisk visitas, fordi det har foregått samtidig i Herøy og Dønna. BIskpedømmet satser på å si noe om barn og unge.

Og jeg sitter igjen med et inntrykk av at Herøy er godt lokalsamfunn å vokse opp i, sa biskop Tor B. Jørgensen da han innlaedet sitt visitasforedrag under kirkekaffen i Herøy sentralskole søndag.

Imponert i Husvær Han hadde blant annet registrert en stor idrett-interesse i Herøy, og at kulturskolen lever og fungerer, også på Husvær hvor han var en av kveldene.

- Det var artig å møte både Bob Dylan og Leonhard Cohen der ute, sa biskopen som la til at han var imponert over Inge Ryans tekster.

- Det er også artig å oppleve måten RABALDER deltar i gudstjentene på. Jeg har også møtt herøyungdommene på ungdomsklubben fredag kved.

Spennende ungdomsklubb Den er godt organisert og ser ut til å bli drevet godt. Klubben driver også med et filmprosjekt - om homoseksualitet og kjærlighet. Jeg er imponert over at klubben har valgt et slikt tema, sa biskopen blant annet.

Han har registrert at også Herøy sliter med befolkningsnedgang.

- Men det skal man ikke tro når man møter så mye ungdom som i Herøy. Og når ikke fallosen på Dønna synes å virke, er det fint at kirkens egne folk føder barn, sa biskopen og høsten latter for sitt hint til sogneprest Annette Stenseng som venter barn om ikke lenge.

ASVO gjorde inntrykk Han trakk også fram sitt besøk hos Herøy ASVO som spesielt positivt.

- Det gjorde et sterkt inntrykk å møte folkene der, sa han også gikk over til å snakke om sitt besøk i Silvalen barnehage og på Herøy sentralskole.

Sterkt var også hans møte med vakre Herøy kirke.

- Jeg visste jo at kirken var vakker, men det var en sterk opplevelse å se hvor vakker den er innvendig. Først fredag kveld, og så i dag, roste biskpen til vel 150 frammøtte under kirkekaffen i gymnastikksalen i Herøy kirke søndag.

Ros til kirkens stab Biskopen roste også kirkeverge Bård Grønbech og hans stab for at kirkens bygninger er tatt godt vare på.

Kirken er en ramme for livet, men det er livet INNI kirka som er viktig, sa biskopen.

- Fram mot advent 2010 skal kirken få ny liturgi og valget til nytt menighetsråd neste gang er på samme dag som stortingsvalget, minnet bisopen forsamlingen om.

Han oppsummerte sitt besøk i Herøy slik:

Det ha vært en god opplevelse å komme hit. Kirken står overfor to store reformer som det må jobbes med, nemlig troropplæringsreformen og demokrati-reformen.

Dette må det jobbes med i Herøy  som andre seteder. Dere må også jobbe med overgangen i forbindelse med nytt personell i Herøy kirke.

Gave fra presten Men dere har et godt samarbeid med Herøy kommune og har tatt med den lokale dimensjonen i arbeidet, avsluttet biskopen.

Til slutt fikk han og rådgiver overrakt gaver fra sogneprest Annette Stenseng som ikke hadde kunnet la være å henge seg opp i navnet TOR.

Hun hadde dermed rammet inn et lang rekke variasjoner over passende ord som alle ender på -tor (minst 20!)

Blant disse var selvsagt inspirator, elevator, gladiator, koordinator, agitator og hun la med et smil til at kanskje ikke alle var like passende på biskopen.

Men mye latter og smil høstet hun i alle fall.

Biskopen takket igjen for sitt opphold i Herøy og mente han måtte finne en god grunn til å gjeste Herøy igjen tidligere enn å måtte vente åtte år til neste visitas.
tor_b_med_blomster_beste_foto
Biskop Tor B. Jørgensen takker for fire flotte dager under visitasen.
biskop_og_konfirmater_og_prest
Biskopen fortalte konfirmantene om sine dager som konfirmant. Til høyre sogneprest Annette Stenseng.
rabalder_og_saapebobler
Jentegruppa RABALDER skaper mye liv, røre og stemning. Her blåser de såpebobler foran biskopen og hans følge på vei ut av kirka etter gudstjenesten.
bispeforedrag1
Biskopen holdt et visitasforedrag med mye ros om det han har opplevd i Herøy.
biskop_og_raadgiver_og_annette
Sogneprest Annette Stenseng overrakte gave til biskopen med en rekke variasjoner over ord som ender på biskopens navn: -tor. Inspirator, koordinator var bare to av de mange uttrykkene som høstet mye latter.

Annonser