Fagforbundet er 10 år, og i den anledningen inviteres det til medlemsmøte og jubileumskaffe, mandag 17. juni kl. 18.00 på Herøy Brygge.

Det blir kaffe og kake.

Fagforbundets barneby i Angola
Det blir lotteri, og pengene går til Fagforbundets barneby i Angola.