May-Brith begynte å jobbe på trygdekontoret i Herøy den 16. januar i 1979 og har dermed vært yrkesaktiv i nesten 44 år. Hun forteller om en lang reise med mange forandringer.

- Vi var tidligere trygdekontor, men i 2009 ble vi NAV-kontor og flyttet inn på rådhuset. Et par år etterpå ble Herøy vertskommune også for NAV Dønna. Jeg har vært leder for kontoret i 10 år til utgangen av 2021, da vi ble en del av NAV Ytre Helgeland, sier Pedersen.

Hun gir uttrykk for at hun stort sett har trivdes, men at det selvsagt har vært litt opp og ned. Samtidig gir hun uttrykk for at hun har lært mye og vært med på mange endringer og vært i kontakt med mye folk. 

- Tidligere kjente jeg omtrent alle i Herøy, men det er det dårligere med nå. Fra å tidligere være helt manuell og til det i dag er veldig digitalt og folk skal hjelpe seg mest mulig selv, så har det vært en stor forandring og omstilling for oss som jobber på kontoret. Det har vært en stor overgang å ikke hjelpe folk så mye som tidligere, men det har jo stort sett gått greit. De fleste har jo klart dette greit, men så har vi jo også de som ikke klarer det, og de får jo hjelp.

May-Brith forteller at hun ikke har noen konkrete planer for hva hun skal bruke pensjonisttilværelsen med, men hun tenker at hun nå får mer tid til familie og barnebarn. Hun tror derfor at hun ikke kommer til kjede seg.

Selv om May-Brith har vært statsansatt i alle år har hun også hatt mye samarbeid med kommunen. Kommunalsjef for helse, omsorg og integrering, Siv Nilsen, benyttet derfor anledningen til å holde en liten tale for henne. Hun skrøt av at hun hadde hatt et godt samarbeid med henne gjennom mange år, og gav uttrykk for at hun nok ville bli savnet både hos henne og de ansatte på NAV-kontoret. En liten blomsterhilsen fra kommunen fikk hun også med seg.