Psykiske plager er vanlig og omtrent halvparten av befolkningen vil oppleve å ha psykiske problemer en eller flere ganger i løpet av livet. Det store flertallet blir friske.

 • Folkehelseinstituttets store levekårsundersøkelse viser at noe over 300 000 nordmenn sliter med psykiske problemer. Dette er noe mindre enn for ti år siden.
   
 • 13 prosent av befolkningen hadde vært sykmeldt eller trygdet på grunn av psykiske problemer det siste året
   
 • 15 prosent av befolkningen sier de har hatt vansker med å sove i løpet av de siste tre månedene. Om lag like mange sier de er lite tilfreds med livet

Markeres flere plasser
I Herøy kommune markeres verdensdagen for psykisk helse i dag på omsorgssenteret, ungdomsklubben og skolen.

- Det er viktig for alle å bli sett og det skal ikke så mye til for å gjøre livet enklere for den enkelte. Av og til kan det være nok at man gir et kompliment til noen i løpet av dagen. Et tips fra meg er å gi minst en person man kjenner et kompliment i løpet av dagen, sier Karina Kilvær.

- I dag har jeg vært innom alle klassene på Herøy skole og pratet om hvor viktig det er å bry seg om hverandre og gi hverandre komplimenter. Elevene fikk skrive ned det de mente kunne gjøre dagen bedre for de andre. Ofte er det skal ikke så mye til. men det er viktig at man prøver å inkludere alle, sier Kilvær.

Fakta om Verdensdagen for psykisk helse:

 • Verdensdagen er landets største dugnad for psykisk helse.
   
 • Formålet er å øke kunnskapen om og bedre holdningene til psykisk helse.
   
 • Verdensdagen er en grasrotkampanje der tusenvis av lokale arrangører og ildsjeler hver høst setter psykisk helse på dagsorden i sitt lokalsamfunn.
   
 • Verdensdagen virker. Verdensdagen øker åpenheten om psykisk helse og bygger ned tabuer og fordommer. Verdensdagen bidrar til at enkeltmennesker og
  samfunnet som helhet, blir flinkere til å mestre psykiske vansker.
   
 • Verdensdagen er finansiert av Helsedirektoratet og koordinert av Mental Helse Norge, landets største bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse.
   
 • Verdensdagen for psykisk helse er en offisiell FN-dag og markeres over hele verden 10. oktober hvert år. Den første markeringen var i1992.
   
 • Det er i dag den største kampanjen for psykisk helse i verden

www.verdensdagen.no kan dere lese mer om dagen og det finnes også linker til andre sider om mental helse.