Liv begynte som 17 åring som sekretær på formannskapskontoret og har i disse årene arbeidet under 13 ulike rådmenn. Under markeringen holdt rådmann Roy Skogsholm en flott tale der han var full av lovord over den jobben hun hadde gjort i den perioden han hadde vært rådmann i kommunen.

Ekstremt ryddig person
- Liv har løst oppgavene på en fremragende og hun er en ekstremt ryddig person. Hun har oversikt over det meste og dette har nok reddet mange i administrasjonen i den tiden hun har vært ansatt, sa Skogsholm.

- Du ble tilsatt som kontorassistent og har senere gått gradene og vært sentral i omorganiseringen og vært leder for servicekontoret sien 2009, i tillegg til at du er formannskapssekretær og har ansvaret for kommunens arkiv. Selv om du har vært ansatt lenge har du stadig vært i utvikling og tatt nye utfordringer som har kommet, sa Roy Skogsholm.

Etter talen vanket det kake, blomster og en gave til jubilanten.

Stor forandring
Liv sa i sin takketale at hun husket sin første arbeidsdag som det var i går og at det den gang var mye større forskjell på å være sjef og assistent.

- Jeg ble rådet til å være pålitelig og etterettelig og det har jeg prøvd å leve etter i alle år. Siden jeg startet har det vært 13 ulike rådmenn og jeg mener jeg har kommet godt ut av det med de fleste. Jeg kan nok for mange virke direkte, men har også hørt at jeg også kan være en god diplomat.

- Siden jeg startet har det vært en rivende teknologisk utvikling, fra vi i starten skrev på mekanisk skrivemaskin med seks blåkopier til dagens avanserte dataløsninger, sa Hansen.

Liv avsluttet med å si at hun ikke hadde tenkt å arkivere seg bort riktig enda, men hadde planer om å holde ut noen år til.