Det hører nok til sjeldenhetene at det markeres at ansatte har arbeidet 40 år for samme arbeidsgiver. Under sin tale til jubilanten fremstilte rådmann Morten Sandbakken Merete som en arbeidstaker som var lettvint, fleksibel og enkel å samarbeide.

- Hun har godt humør og er serviceinnstilt, men sier også fra hvis hun er uenig i noe. Dette er også en god egenskap. I og med at du nå har stått i jobben i 40 år så må du vel også synes at det har vært positivt å jobbe her, sa Sandbakken,

Merete ble som 17-åring tilsatt som kontoransatt på Herøy sentralskole i 1978. Her jobbet hun fram til hun ble tilsatt som kontorfullmektig på Herøy skolestyrekontor i 1987. Fra 2001 ble hun midlertidig overført til kommunekassen i deler av sin stilling. Fra 2008 ble hun overført til det nåværende servicekontoret og har siden hatt hovedansvar for lønnsarbeidet i kommunen.

Merete takket for gaven og sa at hun til tross for mange år i kommunen hadde planer om å jobbe noen år til før hun trakk seg tilbake.

Under markeringen fikk Merete en flott blomsterdekorasjon og et gavekort fra kommunen. Det ble deretter slik seg hør og bør servert kake og kaffe til Merete og de kollegaene som var tilstede på markeringen.