Det hører nok til sjeldenhetene at det markeres at ansatte har arbeidet 40 år for samme arbeidsgiver. Kommunedirektør John Arne Andersen innrømte at dette var første gangen han markerte at en ansatt hadde arbeidet 40 år i samme organisasjon. Gjennom en humoristisk tale trakk han fram de store endringene som hadde skjedd siden 1982. Han kunne blant annet fortelle at Arnt i arbeidet som byggesaksbehandler på disse årene hadde vært påvirket av hele 31 lovendringer.

Kommunedirektøren hadde også vært i arkivet og funnet fram ansettelsen hans som avdelingsingeniør fra kommunestyret i 1982. Dette var en midlertid ansettelse med en prøvetid på seks måneder, men han hadde også funnet fram et dokument fra arkivet som viste at Isaksen fikk de beste anbefalinger til fast ansettelse et halvt år senere. Etter tidligere opplæring i laminering fra jubilanten hadde John Arne egenhendig laminert dokumentene. Han påpekte samtidig at anbefalingen stod ved lag og overrakte dem til Isaksen sammen med blomster og et gavekort for hans lange tjeneste for kommunen.

- Mange kan si veldig mye om deg, men det kan ikke jeg. Til det har jeg vært her for kort tid, men jeg vet at du er en flott kollega og at du kjenner kommunen godt. Som ingeniør har du en utsatt jobb og kan nok derfor få skylda for alt som er galt på det området du har arbeidet med. Du må ta beslutninger også etter skjønn når vedtak skal gjøres og kjenner ikke bare hus og eiendommer, men også de som bor der. Du har stått i det og gjør det fortsatt, og det er vi takknemlige for, sa Andersen.

Har trivdes veldig godt
Arnt Isaksen holdt også en tale der han skrøt av en fin tid og et godt samarbeid med de som har jobbet på teknisk enhet og kommunen ellers. Han sa også at det var litt tilfeldig at han ble ingeniør.

- Jeg jobbet fem somre på sykehjemmet og kom inn på sykepleierskolen i Bodø, men søkte samtidig på ingeniørstudier i Narvik og kom inn der også. Jeg bestemte meg da for at jeg måtte bare ta det som var mest mandig, sa Isaksen til stor latter fra salen.

- Jeg ble ingeniør og det har jeg trivdes veldig godt med. Jeg har hatt veldig varierte arbeidsoppgaver og har vært i brannvesenet og vært byggeleder på idrettsanlegget og for sykehjemmet og skolen i den forrige perioden den ble utbygd. Jeg har hatt det veldig greit blant mine medarbeidere og andre eksterne som jeg har jobbet sammen med. I brannvesenet har jeg også vært brannsjef en periode før vi inngikk i et samarbeid med Vefsn kommune. En annen viktig grunn for at jeg ble i Herøy er at jeg traff min kone Kjersti og har fått tre barn og fem barnebarn, avsluttet Isaksen.