Den nye garasjen med mellombygg er på rundt 170 m2 og gir nå plass for bedriftens biler. Arbeidet er utført av Contractor Bygg etter at det var de som vant anbudet.

- I og med at dette er et kommunalt selskap har vi valgt forholde oss til de samme regler som kommunen er forpliktet til å følge i forhold til offentlige anskaffelser.

- Nå er vi i mål og jeg synes det har vært en fornøyelse å samarbeide med Contractor Bygg i dette prosjektet. Det er Zorica Tomanovic som har vært arkitekt og hun har bidratt veldig til at vi har fått et godt resultat. Etter at beskrivelsene var ferdig har vi omtrent ikke hatt noe arbeid med å følge opp prosjektet. Alt har gått på skinner og garasjen er levert til rett tid og avtalt pris, sier daglig leder Jørn Moe.

Contractor Bygg som var representert ved Michael Forsland og Kåre Pettersen takket for oppdraget og var enige om at dette hadde gått på skinner. Garasjen har kostet rundt 2,5 millioner eks. mva.

Herøy ASVO
Herøy ASVO AS er en av 220 Vekst bedrifter som gjennom å være en profesjonell leverandør av varer og tjenester skal gi vekst og utvikling til mennesker som er utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Bedriften er tiltaksarrangør for NAV, har 12 godkjente VTA plasser. Gjennom Nav og andre samarbeidspartnere gir vi tilbud til 38 forskjellige personer. Bedriften holder til i nyrenoverte lokaler og har sunn økonomi. Den har en godt innarbeid produksjon av varer og tjenester og et godt samarbeid med private og offentlige virksomheter i lokalsamfunnet.