Markering av frivillighetsdagen

Markering av frivillighetens dag 2020

Årets markering FNs internasjonale dag for frivillighet markeres i år i med en videosending på Youtube. Det er leder i frivilligsentralen Jelena Budesa, ordfører Elbjørg Larsen og Kirsti Iversen som hyller frivilligheten i Herøy.

Siden FN utropte frivillighetsdagen i 1985 har den 5. desember blitt feiret for å løfte frem det arbeidet frivillige over hele verden gjør hver eneste dag. På denne dagen oppfordres både myndigheter og organisasjoner til å sette fokus på den innsats som ytes av frivillige verden over.

I Herøy er det svært mange som legger ned en enorm innsats i frivillig arbeid og vanligvis inviteres en rekke frivillige i tillegg til ledere for frivillige organisasjoner til en markering av dagen. På grunn av smittevernhensyn i forbindelse med koronapandemien ble det ikke slik i år. I år er det leder for frivilligsentralen Jelena Budesa som sammen med ordfører Elbjørg Larsen og Kirsti Iversen sørger for en markering av det frivillige arbeidet i Herøy.

Her kan dere se en liten filmsnutt på Youtube fra årets markering.

Annonser