De siste årene har eldredagen blitt arrangert av "tirsdagsklubben" på Herøy omsorgssenter i samarbeid med damene fra Røde Kors.

- Hver tirsdag er tirsdagsklubben på omsorgssenteret og aktiviserer beboerne med sosialt samvær og ulike aktiviteter. Noen ganger arrangerer vi bingo mens vi andre ganger har underholdning, sier leder og primus motor for både tirsdagsklubben og Røde Kors, Bjørg Grande.

Røde Kors damene kommer en gang i måneden med kioskvogn og står for ulike arrangementer mens tirsdagsklubben er et fast ukentlig innslag.

Diktlesning og allsang
Da Herøyfjerdingen var på besøk på omsorgssenteret var forsamlingen i full gang med allsang og kakespising. Geir Wold fungerte som kapellmester og bidro med gitar og sang mens resten var med på sangen. Tidligere hadde Anne Lise Gjengaar åpnet arrangementet mens Arna Johansen og Bjørg Grande bidro med diktlesing.

"Selskapslek" som overraskelse
For å få litt mer aktivitet i forsamlingen hadde Bjørg Grande gjemt tall fra 1 til 8 under noen av koppene på bordet. De som hadde disse tallene ble bedt om å komme fram for å være med i en lek. Leken fungerte slik at de som fikk tallene skulle være med i et rollespill der noen stilte spørsmål som skulle besvares av noen andre i gruppa.

- Dette var et forsøk på å gjøre deltakerne litt mer aktiv, avslutter Grande.

Innslaget skapte mye latter i salen og blant deltakerne og fungerte i så måte helt etter planen.