Daglig leder i selskapet Harald Jakobsen sier til Herøyfjerdingen at de planlegger flere markeringer i tida framover.

- Vi vil samen med ansatte og kunder på de ulike avdelingene lage flere markeringer av vårt 20 årsjubileum i tida framover, sier Jakobsen.

Harald kan fortelle om 20 år med store forandringer og stor vekst i selskapet.

- Jeg og kona flyttet hjem igjen til Herøy i 1994 for å overta gårdsdrifta, etter å ha arbeidet i Trondheim i en periode. I Trondheim jobbet jeg blant annet i selskapet Daldata med kursing av regnskapsførere i regnskapsprogram og også ei tid hos Trondheim kemnerkontor, sier Jakobsen.

- I Herøy hadde tidligere ligningssjef Helge N. Olsen startet med å føre regnskap. Dette gjorde han for å hjelpe fiskere og andre selvstendige næringsdrivende på Herøy etter at fiskerne ble pålagt regnskapsplikt. Olsen hadde fått nyss i at jeg var regnskapsmann og etter et møte på det gamle Samvirkelaget ble vi enige om å samarbeide. I starten het selskapet Herøy Regnskap og Økonomiservice AS og hadde knapt ett årsverk, sier Harald Jakobsen.

Etter at selskapet i 1998 fikk ansvaret for regnskapet til Atlantis Group med laksegründer Steinar Furu i spissen ble det mer fart i selskapet og flere ansatte. Atlantis Group samlet det meste av oppdrettsvirksomheten i Herøy før hele virksomheten ble solgt til Fjord Seafood og senere til Marine Harvest. I 2002 ble Løkta Regnskapskontor AS og Herøy Regnskap og Økonomiservice AS fusjonert. Navnet for det fusjonerte selskapet ble HL Økonomiservice AS, som fortsatt er selskapets navn. Senere ble flere mindre regnskapskontor i regionen innfusjonert i HL Økonomiservice AS.

- I dag har vi rundt 20 dyktige ansatte med høy kompetanse. Av disse er 11 lokalisert på Herøy. Foruten Herøy har vi avdelinger i Dønna, Sandnessjøen, Leirfjord og Nesna. Grunnlaget for suksessen har vært at bedriftene, spesielt i Herøy, har vært flinke til å støtte opp om selskapet.

Forretningside
- Vår forretningside er at vi gjennom desentralisert lokalisering bidra til høyt kompetansenivå i regionen, og gjennom de produktene vi leverer styrke mulighetene for næringsutvikling og bosetting.

Turbulent år
- I 2014 ble eierne i selskapet uenige om framtidig strategi og vår forretningside ble derfor utfordret. Som hovedeier valgte jeg derfor til slutt å kjøpe ut de andre eierne, sier Jakobsen.

I etterkant har det vært en god del turbulens i selskapet etter at noen av de ansatte brøt ut og begynte i et konkurrerende selskap. Det kan nevnes at tidligere deleier og daglig leder Magne Steinholt og HL Økonomiservice har inngått et forlik der Magne Steinholt har betalt 275 000 kroner.

- Vi har også sett oss nødt til å ta ut stevning mot tidligere daglig leder i Sentrum Næringshage, Jørn Clausen, som vi mener har utnyttet opplysninger han har fått i forbindelse med et konsulentoppdrag for oss i 2014. Han startet i oktober 2014 det konkurrerende selskapet Din Bedriftspartner AS mens han fortsatt var daglig leder i Sentrum Næringshage hvor vi er medlemsbedrift. I dette selskapet finner vi tidligere daglig leder Magne Steinholt sammen med 4-5 tidligere ansatte.

- Jeg må innrømme at det har vært skuffende at tidligere kollegaer og venner har opptrådt på en slik måte, men vi har fremdeles store ambisjoner i HL Økonomiservice AS og har mange planer for framtida, sier Harald Jakobsen som er utdannet revisor, autorisert regnskapsfører og jurist.

Harald avslutter med å skryte av sine ansatte og av alle kundene som har brukt selskapet gjennom alle disse åra.

Magne Kr Steinholt har følgende kommentar til dette:
- Det er ingen som har «brutt ut. Det er helt normalt at arbeidstakere bytter arbeidsgiver gjennom yrkeskarrieren. Når det gjelder forliket, så oppfatter jeg et forlik som at man har lagt saken bak seg. At Harald Jakobsen stadig forsøker å få denne saken fram i media sier mer om ham enn om meg. Enhver bør forstå at når 15-16 ansatte, i en bedrift med 25 ansatte, slutter i løpet av vel ett år, så skjer ikke det uten grunn, sier Steinholt.