Markedskreftene ikke for småkommuner

15_roy
- De store aktørene i markedet er lite interesserte i småkommunene. Arbeidet med bredbandprosjektet i Herøy bekreftet tidligere erfaringer. Vi måtte drive dette fram helt alene, sa rådmann Roy Skogsholm i går før avtalen mellom Herøy kommune og Herøy Fiber ble undertegnet.
- Vi har hatt møter med både Telenor og Monet, senere med HelgelandsKraft og Salten Bredband. Vårt utgangspunkt var at aktørene i markedet skulle gripe fatt i dette.
 
Lite interessante
Men når man er en liten kommune fungerer ikke markedskreftene. Småkommuner er lite interessante for de store aktørene. Vi har måttet drive dette fram alene.
 
Det har ikke vært så enkelt, men vi har benyttet oss at miljøet i Mosjøen med Hagen Teleconsult i spissen, sa rådmann Skogsholm.
 
Han viste også til et annet eksempel hvor han hadde håpet av markedskreftene skulle virke, nemlig innenfor bygging av nye boliger.
 
Herøy sliter nemlig med stor boligmangel.
 
Også innen boligbygging
- Vi har sett det samme innenfor boligbyggingen i Herøy. Vi hadde flere på banen, men de falt ut. Ikke før vi selv stifter boligselskap og starter bygging, først DA kommer markedet etter, sa Roy Skogsholm.
 
Anbudet på utbygging av bredband i Herøy ble lyst ut på åpent anbud, i prinsippet i hele Europa.
 
Kun en anbyder
- Vi sitter igjen med EN anbyder. Det viser igjen at markedet ikke fungerer, sa Skogsholm og fikk støtte hos Frank Hagen i Hagen Teleconsult.
 
- Selv for oss som en liten aktør, var Herøy uinteressant. Det er næringslivet i Herøy som har gjort dette mulig.
15_roy
- Markedskreftene fungerer ikke i småkommuner, mener rådmann Roy Skogsholm.

Annonser