Maritim eller marin næringspark?

komstyret_frismo4
Behandlinga av Maritim næringspark er i gang og ordfører Jensen var første taler. - Det er ikke ofte vi har en så viktig og god sak til behandling, sa han blant annet. Kjell Inge Jakobsen mener det skal hete "Marin næringspark."
Alle som er på talerstolen gir uttrykk for at dette er et flott prosjekt. Prosjektet har en ramme på 36 millioner kroner.
 
Representanten Einar Frismo (Frp) var på talerstolen nylig og han ønsket at Marine Harvest skal dekke  deler av utbygginga, slik at fallhøyden fo kommunen blir mindre.
 
- Hva er gjort for å kartlegge hvordan andre kommuner i regionen har løst spleiselaget? Utdyping av havna og bygging av dypvannskaia er det største utfordringene som kommunen må forskuttere.
 
Vi vil ikke kunne få tilskudd før tidligst 2011, sa Frismo blant annet.
 
Kenneth Johansen (Frp) mente at grunneieren har fått dårlig betalt med 10 kroner per kvadrat.
 
 Også Vegar Dalen (Frp) roste prosjektet, men han mente at det var for dårlig forankret i det politiske miljøet.
 
Kassefabrikk kommer
 Steinar Furu (Ap) er leder av teknisk hovedutvalg som har jobbet med denne saka tidligere.
 
- Kassefabrikken tror jeg kommer og sannsynligvis er den i bygging neste år, sa Furu.
 
- Dette er et fantastisk godt prosjekt og jeg ser bare pluss og ikke tap. Dette er et selvfinasiert prosjekt som vi bli en velsignelse for Herøy kommune, sa Furu blant annet.
 
Jan Berglund (SV) er også positiv, men ikke SÅ entusiastisk som Steinar Furu.
 
- Jeg er redd for at Frismos forslag kan bidra til at vi kan miste Marine Harvest. Det har vi ikke råd til. Her må kommunen bidra og den sjansen må vi ta, sa Berglund blant annet.
 
Laila Furu Vold (Ap) mente også dette er et flott prosjekt, og mener kommunestyet skal gå for saka og innstillinga.
 
Kjell Inge Jakobsen (Frp) mener prosjektet er så spenstig at kommunestyret må gå for det.
 
 Rådmann Roy Skogsholm:
- Vi må vente veldig lenge hvis vi skal få en 100 prosent statlig finansiering av prosjektet. En 50 prosent finansiering som i dag er det mye bedre muligheter for.
 
90 prosent av de bedriftene som skal bidra her er jo ikkke etablert og vi kan jo ikke skrtive avtaler med dem. VI kan ikke få kontrakter på forhånd og vi må ta denne risikoen.
 
Jeg tror at vi relativt fort tjener dette inn igjen. Men tør vi ikke får vi heller ingenting, sa rådmannen.
 
 Vi har lagt oss på en pris til grunneier er langt over vanlig pris. Hvs vi ikke blir enige om 10 kroner per kvadratmeterender denne saka med ekspropriasjon, sa rådmannen blant annet.
 
Avstemming:
Formannskapets innstilling vedtatt (se sak 32 i "relaterte saker" under)
komstyret_frismo4
Einar Frismo
komstyret_furu_01
Steinar Furu mener prosjektet blir ren velsignelse for kommunen.

Annonser