Marenstua blir revet

raadmann_roy_skogsholm_01
Kommunestyret gjorde i dag enstemmig vedtak om å kjøpe Marenstua for å rive bygningen. Rådmann Roy Skogsholm påpekte at riving skjer for å gjøre området penere.
Sak 23/09 - KJØP AV MARENSTUA

Debatten:

Kjell Inge Jakobsen: Hvorfor dukker det opp så mye ekstra utgifter? Visste vi ikke om dette?

Vegard Dalen: - Dette er ingen overraskelse og ble diskutert da vi diskuterte kommunehuset. Men dette burde vært regnet inn i totalentreprisen på kommunehuset.

Rådmann Skogsholm: - Dette er en to år gammel sak. Huset var under forfall og forfaller fortsatt. Vi fikk ikke tilslag på vårt initiativ overfor eieren, før nå.

- Dette har med forskjønnelse av området å gjøre og det er gunstig å gjøre dette nå. Jeg understreker at vi ikke er nødt til å gjøre det. Men det kan bli dyrere åp gjøre dette senere, sa rådmann Skogsholm.

Enstemmig vedtak: 1. Herøy kommune kjøper Marenstua for riving. Kjøpesum kr. 128000 med fradrag for utestående fordring på kr. 55000, netto kr. 73000.

2. Herøy kommune engasjerer Rolf Edvardsen for riving av huset og rydding av tomta innenfor en kostnadsramme på kr. 118000

3. Kjøp og riving,totalt kr. 191000, finansieres over ubundne kapitalfond. Rådmannen gis fullmakt til å revidere budsjettet i henhold til dette.
raadmann_roy_skogsholm_01
Forskjønner området ved å rive Marenstua, mener rådmann Roy Skogsholm.

Annonser