Manglet politikerne

seminar1
Til dagens seminar om kommuneplan for Herøy kommune møtte så få politikere opp at ordfører Arnt Frode Jensen ønsket å utsette møtet. Men de som hadde møtt kastet seg på telefonene og fikk på plass nok politikere til å gjennomføre møtet.
I sommer ble politikerne i kommunestyret innkalt til oppstartingsmøte for arbeidet med kommuneplan 2008 - 2020 i dag tirsdag.

1. august ble det sendt ut påminning, men det hjalp ikke nevneverdig.

Til møtestart klokken 09 i dag tidlig var det bare møtt fram fem av 21 politikere - pluss ordfører Arnt Frode Jensen, mens et fulltallig panel med kommunalt ansatte satt og ventet.

Tilreisende hjelp I tillegg hadde Herøy kommune invitert Morten Isaksen fra Vefsn til møtet for å bistå arbeidet med kommuneplan.

Riktignok hadde tre stykker meldt forfall, men likevel tyder det på at mer enn halvparten av de 21 innkalte rett og slett hadde glemt av det viktige møtet.

Ordfører Arnt Frode Jensen vurderte å utsette møtet: - Det er viktig at disse planene forankres politisk. Hvis ikke har ikke administrasjonen noe å forholde seg til, sa Jensen blant annet.

Nesten skandaløst Einar Frismo (Sp) hadde takket nei til et møte i Trondheim for å delta på dette møtet, og hadde lite lyst til å reise heim til Husvær med uforrettet sak.

- Jeg tror vi må ringe rundt for å få folk på møte. Hvis jeg må reise heim med uforrettet sak syns jeg dette er nesten skandaløst!

Vi skal ikke her komme inn på hvilke partier som manglet, men bare fastslå at når fadesen ble klarlagt viste de som ikke var tilstede vilje til å rette på saken.

For etter en halv time med heftige ringerunder til politiske partifeller var  alle fall samtlige partier representert.

Politisk arbeid Dermed kunne rådmann Roy Skogsholm starte sin innledning, hvor han fastslo at det arbeidet med kommuneplanen som gjenstår er politisk arbeid.

Nå skal dere politikere legge trategiene for hovedmål og delmål og hva som skal proriteres. Derfor er arbeidet flyttet fra administrativt til politisk nivå.

Administrasjonen er nå sekretariat. Derfor ble jeg litt skremt over frammøtett i dag, sa rådmann Skogsholm før han gikk over til å redegjøre for hvor langt arbeidet med kommunenen for 2008 - 2020 er kommet.

Næringsliv og økt bosetting 18. april i år vedtok kommunestyret to hovedsatsingsområder for Herøy komune, nemlig næringsliv og økt bosetting.

I tillegg har kommunestyret sagt at man skal ha tre strategiske sektorplaner, nemlig for "Oppvekst og Kultur", "Helse, Sosial og Omsorg" og en for "Effektiv forvaltning".

I tillegg til dette skal man også ha en ny arealplan.

Rådmann Skogsholm uttalte at dette arbeidet blir særdeles viktig, faktisk noe av det viktigte i kommunen.

- Gjeldende kommuneplan er fra 1990-tallet og er helt avlegs. VI har en arealplan som er litt nyere, men også den er avlegs.

Planene er så gamle at de faktisk blir brukt MOT oss av høyere myndigheter. Vi blir rett og slett ikke tatt alvorlig blant annet når vi søker om midler, for da er det alltid krav om hva kommuneplanen og arealplanen sier.

Ellers blir vi ikke prioritert, sa rådmann Roy Skogsholm.

Arbeidet med kommuneplan kom igang tre kvarter etter oppsatt skjema, men for at gruppene skulle kunne fungere ble noe grupper slått sammen.

Det var faktisk en arbeidsgruppe som ikke var representert i dag.
seminar1
Her er det fortsatt tynt i rekkene, selv om det er kommet flere til.
seminar_kom_ansatte
Fra kommunens administrasjon var det mange som ventet på å komme igang med møtet.
seminar_morten_isaksen
Kommunen hadde invitert Morten Isaksen fra Vefsn som ekspert-hjelp.
seminar_afj_og_roy
- Beklager krøll i starten på møtet, selv om det egentlig ikke er jeg som skal beklage, sa ordfører Arnt Frode Jensen (til venstre) her i konferanse med rådmann Roy Skogsholm.

Annonser