Mange tar fortsatt fagbrev

asbjoern_01
Interessen for å ta fagbrev i Herøy er fortsatt stor. Asbjørn Aalstad ved Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland forteller om unge herøyfjerdinger innen både matrosfaget og sjømatproduksjon. Målet for fagopplæringen er yrkesstolthet.
- Ja, aktiviteten i Herøy er ganske stor innen dette området. Spesielt har vi mange lærlinger innen sjømatproduksjon.
 
Sjømatproduksjon
Dette er en utdanning som er knyttet opp til praksis ved Marine Harvest. For tiden har vi fem personer som tar utdanning innen sjømat og en som tar utdanning som renholder ved Marine Harvest.
 
Om litt starter en ny klasse opp innenfor sjømatfaget, forteller Asbjørn Aalstad til Herøyfjerdingen.
 
Angel Frakt og Sjøtrans
For tiden er tre lærlinger knyttet til Angel Frakt og to lærlinger er tilknyttet Sjøtrans. Disse tar utdanning innen matrosfaget. Kanskje kan sistnevnte selskap få enda en lærling.
 
- I tillegg er Herøy kommune aktiv med å få folk utdannet innen ungdomsarbeiderfagene og helsefag.
 
Men vi har litt problemer med å skaffe ungdom til Herøy kommunes utdanningsbehov innen det kommunale systemet.
 
Glimrende resultater
Men  – det er i artig at de som har vært oppe til den teoretiske delen på tverrfaglig eksamen gjort det glimrende!
 
Nå gjenstår det bare fagprøven som skal tas i februar, avslutter Asbjørn Alstad som legger til at målet for fagopplæringen er yrkesstolthet.
asbjoern_01
Asbjørn Aalstad fra Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland.

Annonser