Fra forrige kommunestyremøte gjenstod det spørsmål fra Vegar Dalen (FRP), Yngve Magnussen (H) og Laila Furu Vold (AP).

Utredning om ny kommunestruktur
Vegar Dalen (FRP) mente det var bakstreversk av ordfører Arnt Frode Jensen å ikke ville delta i gruppa som vurderer ny kommunestruktur. Han ville vite hvorfor dette ikke er tatt opp som en egen sak i kommunestyret. Ved å stå utenfor dette arbeidet mente Dalen at Herøy kommune ble for passiv og kan sette seg selv på innbytterbenken når viktige beslutninger skal tas.

- Den nye regjeringen har jo signalisert at de vil ha fortgang i dette arbeidet, sa Vegar Dalen.

Ordfører Arnt Frode Jensen besvarte spørsmålet. Han opplyste at grunnen til at det ikke var tatt opp var at det var Arbeiderpartiets gruppe som hadde flertall og at det dermed var de som bestemte.

- Holdningen er at det ikke finnes hjemmel for å gå i en prosess om dette. Jeg har heller ingen kloremerker på døra som viser at det er ønske om å slå sammen kommunene. Det gjenstår å se om den nye regjeringen klarer å gjøre noe med dette på fire år. Jeg har hele tiden sagt at det må være et krav om fastlandsforbindelse for å starte denne prosessen. Det er ingen vits i å selge seg for billig, sa ordfører Jensen.

Salgsløyve
Yngve Magnussen spurte om kommunen hadde salgsløyve for blant annet salg av biler på offentlige steder.

Rådmann Roy Skogsholm sa at dette spørsmålet kom brått på og han måtte derfor få litt tid til å undersøke dette nærmere.

Motocrossbanen på Salta
Laila Furu Vold (AP) hadde spørsmål om det var foretatt befaring og støyberegning på motocrossbanen på Salto.

Kommunalleder 3, Roy Nilssen besvarte spørsmålet og sa at det var foretatt befaring og at det var antydet at det var mulig å drive videre dersom det ble gjort en del nødvendige tiltak.

- Når det gjelder støyberegning så kan ikke dette gjøres før disse tiltakene er utført, sa Nilssen.

Veilys i Husvær og manglende asfaltering
Oddrun Dahlheim (V) ville vite når det ble lys i veilysene i Husvær. Hun reagerte også på at folk som kontaktet kommunen ble henvist til å ringe entreprenøren som skal stå for arbeidet.

- Slik kan det jo ikke være, mente Dahlheim.

Dahlheim hadde også spørsmål om manglende asfaltering på deler av veien i Husvær. Hun etterlyste også oppgrusing av veikantene og innkjørslene til stikkveier.

Roy Nilssen besvarte spørsmålet og sa at det hadde vært holdt møte med Jan Harry Edvardsen om veilysene og at det også var opprettet varslingsrutiner for hvordan slike saker skal håndteres.

- Jeg fikk vite om dette i går og Jan Harry har dette som arbeidsordre. Når det gjelder asfaltering så er asfaltkantene kommunens ansvar mens private avkjørsler ikke er det. Kommunen har allikevel påtatt seg å gjøre dette og arbeidet skulle allerede vært i gang. Dette er beklagelig og vil bli tatt opp med entreprenøren som skal stå for arbeidet. Det ble for lite asfalt på deler av veien og det gjenstår. Det som er mellom vei og butikk er privat og ikke kommunens ansvar, sa Nilssen.

Brøyteberedskap
Arnt Erling Paulsen (Ap) stilte spørsmål ved om brøyteberedskapen var i orden for vinteren.

Det var Roy Nilssen som måtte svare på dette spørsmålet også.

- Arbeidet med å sette opp brøytestikker er allerede i gang og det er det Dønna som gjør for oss. Brøyteberedskapen er delt mellom kommunen og private. I Brasøy/Husvær er det Helge Zahl som står for brøytingen mens det i Sandvær er Jarle G. Jacobsen slip som tar seg av dette. For resten av Herøy er dette delt mellom private og kommunen. Olaf Pettersen brøyter i samarbeid med Torgeir Lenning en del nord mens Rolf Edvardsen  brøyter i Øksningan og Seløy. I tillegg brøyter også kommunen enkelte områder, sa Roy Nilssen.

Manglende tilbakemelding på henvendelser til kommunen
Kenneth Johansen (FRP) ønsket svar på hvorfor mange som henvendte seg til kommunen på epost ikke fikk svar på sine henvendelser. Han ville vite hvilke rutiner som gjelder for slike henvendelser. Han mente også det måtte være mulig å bruke autosvar nå ansatte var på ferie.

Rådmann Roy Skogsholm opplyste at det gjelder samme rutiner gjelder for epost som for annen post. Slik post skal sendes til postmottaket for registrering.

- Vi har hatt flere gjennomganger på dette med de ansatte, men det kan være en utfordring å greie å svare på all eposten som kommer inn, og da spesielt i ferietiden. Noen saker må også diskuteres med rådmannnen før det gis svar. Vi har alle verktøyene på plass, men jeg anbefaler å sende epost til postmottaket i stedet for direkte til saksbehandler. Det er forvaltningsloven som gjelder i forhold til når henvendelsene skal besvares. Vi kan bli bedre på dette og tar signalet, sa Skogsholm.

Legevaktformidlingen
Ellinor Zahl (Ap) ønsket å vite hva den nye avtalen for legevaktformidlingen koster kommunen. Hun hadde hørt at det var en dramatisk kostnadsøkning for dette.

Kommunalleder 1, Siv Nilsen besvarte spørsmålet. Hun kunne fortelle at mens kommunen i dag betaler 38 kroner per innbygger så er det nye tilbudet på 110 kroner.

- Herøy kommune har sammen med de andre kommunene i legevaktformidlingen klaget på dette og fram til april neste år betaler vi 80 kroner. Vi har jo ikke noe valg, men det er urimelig med en sånn kostnadsøkning, sa Siv Nilsen.

Det gjenstod tre spørsmål når spørrehalvtimen var over og disse overføres til neste kommunestyremøte.