Mange på boligbyggerskole

Boligbyggekurs1

Torsdag 11. april startet Herøy kommune boligbyggerskole for innbyggere som går med planer om å bygge hus. Her vil deltakerne få en innføring i hva som kreves for å realisere sin husdrøm.

Det var mange deltakere på oppstarten av Herøy kommunes boligbyggerskole torsdag kveld. Gjennom tre kurskvelder skal deltakerne få innføring i planlegging av boligprosjektet, fra tomt til ferdig hus. Første samling av det planleggingen som stod i fokus. Neste samling skal deltakerne få innføring i ulike finansieringsløsninger mens siste samling blir viet selve byggeprosessen. I tillegg skal den enkelte husbygger få oppfølging etter at selve boligbyggerskolen er avsluttet.

Unikt tilbud
Etter det vi kjenner til er Herøy kommune den eneste kommunen i landet som har satt i gang en boligbyggerskole. - Dette er blitt lagt merke til i både Husbanken og departementet og de synes dette er en fantastisk god idé, sier prosjektleder for økt bosetting Stig Neraas. NRK Nordland var også tilstede under oppstarten og laget innslag som vil bli vist i en av de nærmeste dagene på NRK Nordlands distriktssending.

Fornøyde innbyggere
Stig Neraas åpnet boligbyggerskolen og orienterte om Herøy kommunes arbeid med å få folk til å bosette seg i kommunen og framhevet at kommunen har mange fornøyde innbyggere. Kommunen har vunnet mange priser for sitt arbeid og det siste positive er at Herøy er kommet i finalen som en av de fem mest attraktive stedene i Norge. Kåringen gjennomføres i regi av Kommunal- og regionaldepartementet.

Informasjon fra både kommune og husleverandører
Stig orinterte deretter om kommunens tomtearealer og informasjonsmateriell før han slapp til Roy Nilssen og Arnt Isaksen fra kommunens plan- og utviklingsavdeling. Roy orienterte om fradeling av tomter i regulert og ikke regulert område og orienterte om hvordan du kan finne relevant informasjon på kommunens hjemmeside. Videre tok Arnt Isaksen for seg hva som kreves i en byggesaksbehandling. I tillegg til kommunens egne saksbehandlere deltok også Bjarne Nyrud og Morten Nerdal fra Nordbohus - Bernard Olsen i Mo i Rana og Willy Sørum fra Næstby Trevare i Mosjøen og orienterte om ulike deler av byggeprosessen.

Boligbyggekurs1
Det er mange som benytter seg av å delta på boligbyggerkurset som Herøy kommune arrangerer.
Boligbyggekurs4
Her er noen av dem som orienterte på første kurskveld. F.v. Roy Nilssen, Arnt Isaksen, Stig Neraas og Willy Sørum.
Boligbyggekurs5
Håvard Karlsen fra NRK Nordland var tilstede og gjorde opptak.

Annonser