Mange ønsker leskur

1_leskur
Etter at rektor Lars Olav Mogård-Larsen gjennom Herøyfjerdingen ba folk melde inn behov for flere leskur, er det kommet inn flere ønsker. Det viser seg nå at tre leskur er så lite i bruk at disse kan flyttes dit behovet er størst.
- Etter tidligere oppslag om behov for flere leskur, er det kommet inn flere ønsker fra folk.
 
Vegvesenet mener imidlertid om at kommunen bør ta en gjennomgang av de leskur vi har i dag, sier rektor ved Herøy sentralskole Lars Olav Mogård-Larsen.
 
Etter at han har konferert med buss-sjåførene, kommer det fram at tre det finnes leskur som ikke er i bruk eller blir svært lite brukt.
 
- Dette gjelder leskur ved gamle Tenna barnehage, Lenningen (ved Solheimvegen) og ved gamle Nord-Herøy skole.
 
Vi foreslår at disse leskurene blir flyttet dit behovet er i dag, sier Mogård- Larsen.
 
Innvendinger kan gis til Herøy sentralskole innen fredag 8.oktober.
1_leskur
Det er kommet flere ønsker om leskur til rektor ved sentralskolen Lars Olav Mogård-Larsen.

Annonser