Mange kommunale trimmere

10_jorda_rundt
Responsen har vært stor på oppfordringen om å "gå jorda rundt" hos de kommunalt ansatte i Herøy kommune. 70 personer fordelt på 10 lag konkurrerer nå med skritt-teller og dytter hverandre fram.
3. september gikk folkehelsekorrdinator Jan Nikolaisen ut på Herøyfjerdingen og oppfordret både kommunalt ansatte og ansatte i private bedrifter om å bli med på trimaktiviteten "Gå jorda rundt på 80 dager".
 
Og responsen har vært meget godt.
 
- Ja, jeg er kjempefornøyd med at 70 kommunalt ansatte deltar på opplegget. Om det skyldes de fine premiene, eller rett og slett for å ta vare på helse - det vet jeg ikke.
 
Men jeg håper det siste, sier en fornøyd folkehelsekoordinator.
 
Menner hverandre om telleren
Rundt om på arbeidsplassene har dette slått meget godt an og lagkameratene er svært påpasselige med å minne hverandre på å bruke skritt-telleren.
 
Også i Herøyhallen ser vi telleren på deltakerne på ulike trimaktiviteter.
 
- Jeg merker det også på rådhuset, smiler Jan Nikolasien. Han har i dag ikke oversikt over hvor mange ansatte i det private næringslivet som deltar i trimkonkurransen.
 
Vi legger til at trimaktiviteter i arbeidstida ikke teller med innad i den kommunale konkurransen.
10_jorda_rundt
Det har vært meget god respons på oppfordringen om å "gå jorda rundt".

Annonser