Mange hadde spørsmål å stille

hele_kommunestyret_01
Svært mange benyttet "spørrehalvtimen" i kommunestyret tirsdag til å stille spørsmål til politisk ledelse og administrasjon.
Første ut var Laila Furu Vold (Ap) som spurte om kommunen har brøyteberedskapen i orden.

Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen svarte: Beredskapen er oppe og går. Det er noen mindre endringer i forhold til i fjor. Kommunen brøyter noe mer i år, svarte Nilssen.

Anne Lise Angel Gjengaar (Ap) spurte om det kommer til å gå ferjer 1. og 2. juledag i år.

Ordfører Arnt Frode Jensen svarte på spørsmålet.

- Vi har påpekt dette overfor Veolia, og jeg har ikke sett julerutene for i år. Vi står imidlertid overfor et nytt anbud og vi ser framover dit og prøver å få ting bedre da.

Britt Anne Karlsen (Ap) var nummer tre på lista.

- Vi har en god voksenopplæring i Herøy. Vi har også flere fremmedspråklige i arbeid ikke bare på Marine Harvest, men også innen omsorgssektoren i kommunen.

Det er flott, men ikke alle de eldre forstår disse. Stiller vi krav til at nye tilsatte skal beherske språket?

Rådmann Roy Skogsholm svarte at kommunen stiller krav og har spesielt fokus på dette når man ansetter utenlandske personer. - Vi har fått klager og har tilbudt disse norskkurs. Vi har spesielt fokus på dette gjennom prosjektet ”Økt Bosetting”, svarte rådmannen.

Bjørn Lund (Sp): - Hvor langt er kommunen kommet med Bukkholmen fiskerihavn? Er alle underskrifter fra grunneierne kommet på plass?

Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen svarte: - Ja, det har skjedd en utvikling. Det er enighet om overdragelse av eiendommen, men det gjenstår noen formaliteter.

Vegar Dalen (Frp) stilte spørsmål om status for slamtømming og anbudsinnbydelse.

Også her var det plan- og utviklingssjef Roy Nilssen som svarte:

- Området fra gamle Nord-Herøy skole til Herøysundet gjenstår. Men det er ikke så mange tanker som antall hus skulle tilsi, men vi får ikke gjort dette før det blir mildere i været.

Vi har gjort avtale med Dønna kommune om samarbeid på anbud på slamtømmingen og vi starter prosessen med felles anbudsinnbydelse over nyttår. Vi håper å slippe kjøring til Mosjøen, noe som gjør det hele dyrere, svarte Nilssen.

Elbjørg Larsen (Ap) lurte på hvordan arbeidet med folkehelsen går. - Herøy er jo en folkehelse-kommune og hvordan går dette arbeidet – både det forebyggende og det avhjelpende?

Kommunalleder 1 Siv Nilsen svarte at det er satt ned en arbeidsgruppe, men at man ikke har fått jobbet med dette så mye som ønsket. - Vi er kommet i gang, men må gjøre mer, svarte Nilssen.

Tore Grønbech (H): - Når blir det sammenslåing av delene i Herøy barnehage?

Rådmann Roy Skogsholm svarte at arbeidet med siste del skulle vært ferdig nå.

- Men nå har vi stilt krav om at alt skal være ferdig før innflytting. Reguleringsendringen må være i orden og vi tar sikte på å få ferdig reguleringsbehandlingen barnehagen i mai/juni, svarte rådmannen.

Tore Grønbech fulgte opp: - Har man endret på vedtaket om at Silvalen barnehage skal bli ungdomsklubb? Og blir uteområdet stort nok hvis deler at dette skal gå til ungdomsklubben?

Rådmann Skogsholm svarte: - Vi jobber fortsatt med utgangspunkt i det som er vedtatt, men det har oppstått en debatt i det politiske miljøet om dette. Vi avventer nye signaler fra kommunestyret, sa rådmannen.

Kirsti Jakobsen (Sp) lurte på om Kontrollutvalgets rapport om skolesalget er kommet og om det er mulig å få rapporten.

Ordfører Jensen svarte at kommunestyret vil få rapporten til behandling når den er ferdig.

Bjørn Lund (Sp): - Hvor langt ned i bunken er teknisk enhet kommet for å ta igjen etterslepet og da tenker jeg av hensyn til den menige mann? Når er etterslepet tatt igjen?

- Vi har tatt inn en formidabel del av etterslepet på oppmålingssaker. Etterslepet er redusert til en fjerdedel eller en tredjedel av det som var. Dette er sesongbetont arbeid og vi har nå flyttet ressursbruken over til byggesaker.

Endringen av åpningstiden har fungert godt og vi har fått tid til å behandle saker.

Olav Paulsen (Ap) spurte om det jobbes med arealplanen.

Rådmannen svarte at det gjør det: - Eiendomsskatt og klagebehandling har tatt mye tid, og vi håper nå å kunne følge den opprinnelige framdriftsplanen.

Vegar Dalen (Frp) lurte på om det ikke ville være en god idé å flytte enkelte møter i formannskapet ut i kretsene.

- Fiskarheimen i Skibbåtsvær er et interessant sted for å se med selvsyn hva vi skal forvalte.

Ordfører Arnt Frode Jensen svarte at det ikke er noen ny sak å legge møtene ut i kretsene.

- Det ville vært en fin sak å legge et møte til Skibbåtsvær. Jeg skal vurdere det. Ellers er grendeutvalgene høringsorgan for kommunestyret og representerer kommunestyret i kretsene, svarte ordfører Arnt Frode Jensen.

Kjell Inge Jakobsen (Frp) stilte spørsmål om kommunen følger forvaltningsloven når folk ikke får svar på henvendelser til kommunen.

- Hva prøver kommunen å følge som optimalt og hva skjer om kommunen ikke svarer?

Rådmann Roy Skogsholm svarte: - Alle offentlige henvendelser til kommunen blir registrert i saksbehandlingssystemet. Der står det også en svarfrist. Blir det ikke gitt svar blir dette fulgt opp. Noen av henvendelsene må utredes, men det skal selvfølgelig gis et foreløpig svar.

Om dette skjer i hundre prosent av tilfellene kan jeg ikke svare på, men jeg håper vi kommer dit at vi kan garantere 100 prosent svar, sa rådmannen.
hele_kommunestyret_01
Hele kommunestyret samlet tirsdag.
roy_nilssen
Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen var det som måtte flest ganger på talerstolen.

Annonser