- Vi hadde først presentasjonsrunde rundt langbordet og fortalte hvem vi var, hvor vi kom fra, og hva vi jobbet med. Etterpå snakket vi om løst og fast, og om hvilke temaer som var ønsket framover.

- Noen av våre nye Herøyfjerdinger ønsker å snakke om norsk arbeidsliv. De vil vite hvordan det fungerer, hvilken funksjon en arbeidsgiver har, og hvilke kriterier som er mest gjennomgående for alle yrker.

- De aller fleste ønsker å komme ut i arbeid, og å være til nytte i samfunnet. Vi ser at mange er resurssterke og har mye å tilby. Derfor er det så flott når bedrifter tar imot elever fra voksenopplæringen i språk- og arbeidspraksis.

- Hvis du som leser dette trenger en lærling eller en hjelpende hånd, ta gjerne kontakt.  Språkkafeen er jo også en arena der du kan bli kjent med noen av de som har flyttet til Herøy.

- Velkommen til ny språkkafé tirsdag 5. februar, opplyser Gjertrud og Roar Aune.