Mandagens lille fra økonomiplanen

4_tabellen_arbeidsliv
Fra 2007 til 2008 økte pendlingen inn til Herøy med 15 personer, mens utpendlingen gikk ned med 14 personer. 130 personer pendlet da inn til Herøy, mens 790 personer jobbet i kommunen.
Til tross for dette var det  fortsatt flere som pendlet ut fra Herøy for å jobbe, nemlig 141 personer.

Det viser tall fra Herøy kommunes økonomiplan for 2011 – 2014.

I morgen tirsdag skal kommunestyret i Herøy vedta planen.

Tabellen vi har gjengitt til høyre er interessant og viser fordelingen innen de ulike deler av vårt rikholdige næringsliv i Herøy.

Samtidig viser tabellen utviklingen fra 2005 til 2008.

Helse- og sosial Den største gruppen ansatte finner i innen helse- og sosialtjenester. 179 personer jobbet med dette i 2008. Dette var da flere enn de som jobbet innen gruppen ”Industri” – hvor vi blant annet finner de ansatte på Marine Harvest.

62 personer jobbet med transport og mange av disse finner vi hos Per Johansen Transport.

Arbeidsledighet Siden 2006 har arbeidsledigheten i Herøy ligget stabilt på rundt 3 prosent.

Nivået har i hele perioden ligget noe høyere enn gjennomsnittet for Nordland og landet som helhet, med unntak av 2006 da arbeidsledighetsnivået i Herøy lå omtrent på samme nivå som for Nordland fylke.

Økte i 2008 Fra 2008 til 2009 økte arbeidsledigheten i Herøy fra 2, 9 prosent til 3, 5 prosent. Arbeidsledighetsnivået i 2008 var det laveste i perioden 2005 – 2009.

I 2009 var det i gjennomsnitt 28 arbeidsledige. Av disse var 19 prosent under 25 år. Den aldersgruppen som hadde flest arbeidsløse var 55 – 59 år med 7 personer.

I 2008 var det gjennomsnittlig 23 personer som var arbeidsledige.

Stor lånegjeld Herøys netto lånegjeld er høy i forhold til landssnitt, fylkessnitt og snitt for kommuner med samme størrelse.

Det er gjort relativt store låneopptak i 2009 for å ivareta utbyggingen av Herøy Marine Næringspark. Vel 60 % av dette er midlertidige låneopptak som tilbakebetales i 2010-2011.
4_tabellen_arbeidsliv
Tabellen viser fordelingen av ansatte innen de ulike delene av næringslivet i Herøy fra 2005 til 2008. (Trykk på bildet for å lese tabellen)
4_tabellen_sysselsetting
Fortsatt var det i 2008 større innpendling enn motsatt.

Annonser