Dette maleverkstedet er et nytt opplegg jeg har utarbeida. Det er planlagt og tilrettelagt for ulike trinn i grunnskolen og bygger på kunnskaper fra natur- og samfunnsfag; samt den generelle delen av læreplanen: Det miljøbevisste mennesket.

Inspirasjon til dette verkstedet har jeg hentet hos den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkepaa som gjennom hele sitt kunstnerskap var opptatt av at vi må ta vare på naturen og ha omsorg for Moder Jord.

Det lever nå mer enn 7 milliarder mennesker på jorda. Uberørt natur er viktig og nødvendig for at jorda vår skal få puste. Den største trusselen mot jorda vår i dag er det store forbruket i den vestlige delen av verden og gjør at vi etterlater mer avfall i jord, luft og hav enn planeten vår klarer å bære. Solen gjør planeten levelig, men kan også bli farlig.

Maleverkstedet tar utgangspunkt i naturen og miljøet i vår region og hvilke problemer og farer som kan true, og ikke minst hva vi kan gjøre, også i et større perspektiv.

I samtale med elevene spør jeg hva de tror er den største trusselen mot Moder Jord der de bor? Forsøpling av naturen og faren for oljeutslipp fra skipstrafikk og borerigger var noe av det som opptok elevene og som nedfelte seg i bildene deres. Det ble mange tankevekkende motiv som fant veien til lerretet gjennom disse tre dagene. 

Elevene hadde også forberedt seg på forhånd og tatt med seg aviser og utklipp som de valgte å bruke i bildene sine (collage). Dette viste seg å være en veldig spennende og engasjerende teknikk og som fungerte godt for elevgruppa.

Selve arbeidsdagen starter med samling i atelieret mitt (tidligere klasserom på Prestø skole) Her samtaler vi rundt tema og dagens økt og det er det rom for undring og spørsmål. Deretter viser jeg ulike teknikker som elevene kan ta i bruk. Jeg demonstrerer steg for steg slik at elevene etter hvert lett kan komme i gang med sitt maleri. Etter matpause jobber elevene ved hvert sitt staffeli i verkstedrommet (tidligere skolekjøkken, barnehage, gallerirom...) til maleriet er ferdig!

Dyktige lærere og lærerskolestudenter deltok aktivt på alle øktene og gjorde sitt til at dette ble givende og kreative dager. Stor honnør til dem!

Alle elevene ble ferdige med sitt maleri, og uttrykte at de var fornøyde med resultatet! Det er store sjanser for at det blir arrangert en utstilling ved Herøy sentralskole i etterkant av maleøktene her i Brasøy! Da kan flere få anledning til å se elevenes tankevekkende og fargesprakende malerier!Tekst og foto: Tone Toft