Inger Hilde Nyrud fra Brønnøysund hadde tatt turen til Herøy og arrangerte sammen med Raghad Mourad fra Herøy maleverksted i barnehagen fredag mens det lørdag ble arrangert verksted for flyktninger som går på voksenopplæringen i Herøy. Inger Hilde er i likhet med Raghad utdannet instruktør i Peacepainting og de sitter begge i styret.

- Jeg og Raghad samarbeider om dette prosjektet, men det er også et samarbeidsprosjekt med Bodø2024. De ønsker å ha skapende aktivitet i hele fylket, sier Nyrud.

Inger Hilde forteller at de fredag var i barnehagen og gjennomførte maleverksted for tre grupper med 5-6-åringer. Totalt var det 16 unger som fikk malt et bilde fredag.

- Ungene var frie og spontane og det gikk veldig fint. De jobbet veldig godt og var flinke. Etter at bildet er malt har vi en dialog med de som har malt bildet om tittel og om hva dem hva de legger i bildet sitt, og da kommer det fram mange fine tanker. Ungene er helt frie, uten prestasjonsangst og er helt spontan i sitt uttrykk. Dette er jo også noe som ligger i Peacepainting. Vi jobber for fred og likeverd og at alle skal få uttrykke seg med sitt eget uttrykk. Det er jo også ekstra stas å være sammen med barnehagebarn, og at de får uttrykke seg gjennom et stort format med flotte farger og god kvalitet på maling og utstyr, sier Inger Hilde Nyrud.

Raghad Mourad som kommer fra Syria har bodd i Herøy sammen med sin mann i syv år. Hun forteller at hun har vært interessert i maling i lang tid. Mens hun bodde i Syria begynte hun å studere kunst og håndverk, men sluttet dessverre etter et år. Nå er hun glad for at hun traff Tone Toft og var så heldig at hun fikk være med i Peacepainting, både som instruktør og styremedlem. Hun har også utdannet seg til barne- og ungdomsarbeider og har fått fast jobb i Herøy barnehage.

- Jeg begynte med Peacepainting i 2019, men så kom korona og da ble det veldig stille. Nå har vi heldigvis kommet skikkelig i gang igjen og det er jeg veldig glad for, sier Raghad.

Mange nasjonaliteter
Lørdag ble det arrangert maleverksted for elever som går i voksenopplæringen i kommunestyresalen på rådhuset i Herøy.

- Det var veldig hyggelig å møte så mange nasjonaliteter. De valgte en farge hver under en samling først, og da var det veldig rørende å høre på hva de tenker om farge og det med fred og likeverd, og hvilke ønsker og drømmer de har for framtida. Dette er jo flyktninger fra ulike nasjonaliteter. Det er også en veldig fin måte å bli kjent på gjennom det å være skapende, sier Nyrud.

Inger Hilde forteller at de som har malt bildene kan velge om de vil beholde dem selv eller gi dem til Peacepainting. Da kan bildene bli tatt med på utstilling rundt omkring i verden eller i Norge. Hun kan fortelle at det blant annet henger et slikt bilde på statsministerens kontor

Utstilt på rådhuset ut uka
Bildene som ble malt på maleverkstedet er nå utstilt på rådhuset og kan ses der ut uka.

Peacepainting er en uavhengig stiftelse på Helgeland som startet sitt arbeid med barn og unge i 2007 etter initiativ fra Catrine Gangstø fra Bindal. Med intuitive maleri og poesi som hovedverktøy, formidler de likeverd etter en egenutviklet metode. De legger vekt på å skape en trygg atmosfære som styrker skapergleden, og inkluderer ulike kulturer i arbeidet sitt.

De har etter hvert besøkt mange land og fått gjenbesøk og har et stort og allsidig nettverk. Fred og forståelse bygger på vennskap og samarbeid og målet er at det skal skapes en fredsbevegelse for, av og med barn, unge og voksne.