Mads er ny miljøarbeider

1mads_knutsen
Mads Knutsen (22) er tilsatt som ny miljøarbeider i Herøy etter at Kristine Kleven sluttet på ettervinteren. Knutsen begynner i jobben i neste uke, men siden han jobber ved sentralskolen blir det en overgangsordning fram til skoleslutt.
- Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på jobben og har masse idéer jeg vil sette ut i livet, sier Mads Knutsen til Herøyfjerdingen.
 
- Jeg skal kombinere lærerjobben her på sentralskolen med miljøarbeiderstillingen fra til skolen tar ferie, og så starter jeg for fullt i august, sier Knutsen videre.
 
Han er utdannet hjelpepleier og har tidligere jobbet et år som nettopp det i Herøy kommune.
 
Før han sist høst tok fatt på lærerjobben ved Herøy sentralskole.
 
Miljøarbeideren jobber med barn- og ungdom og har blant annet ungdomsklubben som arbeidsområde.
 
Stillingen som miljøarbeider har en størrelse på 75 prosent.
 
Det var to søkere til jobben.
1mads_knutsen
Mads Knutsen er tilsatt som miljøarbeider.

Annonser