Løsning på junioppgaven
Junioppgaven var en tube laget av blikk, formet som et sylindrisk "stempel".

Kurt Dahlstrøm fra Tjørvåg var blant dem som visste at dette var en gammel kremsprøyte som fru lensmann Havig benyttet da hun skulle pynte kakene sine.

Oktoberoppgaven
Metallgjenstand som var mye brukt frem til 50-60 tallet. Den består av to halvdeler - og noen små ting i en papirpose.

Disse krumme platene hadde ingen oppgave i seg selv, men fikk sitt beskyttende oppdrag ved at de ble festet til en annen gjenstand som alle benyttet daglig, muligens unntatt Magnus (gutten til Olav).

Det var slett ikke alle som likte å bruke dette tillegget, særlig ikke de som pleide å gå "stille i dørene".

Vet du svaret, send det på e-post til Rajko: heroy@helgelandmuseum.no eller på SMS til 977 333 70