Forrige oppgave viste seg å være noe vrient. Bare fire lesere kunne fortelle oss at denne gjenstanden som liknet en «bærplukker» egentlig var et øsekar med manglende bunn. Øsekar var som regel laget med en form og størrelse som passet til båten. Øsekar ble som oftest skåret ut av ett stykke tre, slik som dette «otrings ausekjer» med tau fra Sunnmøre Museum. På flatbunnede båter og drektige dorryene ble det brukt øsekar som dette øsekaret som er gitt til museet av Fritjoff Grønbecks barn, etter sjøbruket på Tenna gård.

Svein-Cato Jakobsen fra Seløy kan velge seg en T-skjorte på museet.

Redskap
En verdig apriloppgave bør starte med litt ablegøyer.

Derfor skrøner vi litt ekstra med denne månedsoppgaven og hevder at dette må være en forløper for en moderne tennisracket. Redskapet skal være oppfunnet av en fjern slektning av Bjørn Borg og som holdt til i Alvastra Kloster i Östergötland. Etter at åndelige gjøremål var unnagjort, var kanskje tennis en populær fritidssyssel for stedets munker?

Spørsmålet er altså - hva heter dette redskapet og hva ble det egentlig brukt til?

Vet du svaret, send det på e-post til Rajko : heroy@helgelandmuseum.no eller på SMS til 977 333 70.

Påskeoppgaven 2016.png

Svein Cato Jakobsen fra Seløy visste at dette var et øsekar med manglende bunn.