Selv Roald Amundsen hadde en primus i bagasjen da han nådde sydpolen i 1911. La deg allikevel ikke forlede til å tru at dette har noe med Lars Monsen og ekspedisjonen ”Herøy på tvers” å gjøre...

Vet du svaret på oppgaven, kan du sende dette, sammen med navnet ditt og adressen, til heroy@helgelandmuseum.no, eller på sms til Rajko på tlf. 911 26 506 innen slutten av april. Riktig løsning og navn på vinner presenteres i nettutgaven av Herøyfjerdingen, sammen med neste oppgave. 

Premien er et flott krus fra Helgeland museum. Forrige oppgaven var tydeligvis ganske lett ettersom at mange visste at gjenstanden på bildet var en sveivesåmaskin, brukt til både korn og gressfrø. Maskinen på bildet er etter Sonja Nygård fra Sør-Herøy. Astrid Reinertsen er trukket som vinner og får et krus i postkassen.

Fakta om korn:
Korn er verdens viktigste matplante, tilhører gressfamilien og dyrkes over store deler av verden på grunn av sine store næringsrike frø, fulle av stivelse og protein. I Norge dyrker vi i hovedsak kornartene bygg, hvete, havre og rug. De eldste funn av hvete og bygg i Norge er 4000-4500 år gamle. Korndyrking ble vanlig her i landet i slutten av steinalderen Forbruk av matkorn i Norge er ganske stabil siste 50 år, rundt 350 000 tonn årlig, men det er oppsiktsvekkende at stadig større andel av matkorn er produsert her i landet, fra 3-4 % på 60-tallet til ca. 60 % det siste tiåret. Hvert år dyrkes det 1,2 – 1,3 millioner tonn korn, i hovedsak hvete, og den største andelen benyttes til fôr. De tre største kornfylkene i Norge er Akershus, Østfold og Hedmark. Det importeres årlig ca 100.000 tonn matkorn og de viktigste importlandene er Kasakhstan, Tyskland og Baltikum. Det er i hovedsak ulike spesialsorter hvete (for eksempel durumhvete) og kvaliteter som ikke kan dyrkes i vårt klima som importeres. Ruggen kom til Norge omkring år 500 e.Kr., men fikk ingen stor utbredelse før i vikingtiden. I middelalderen var rug det mest brukte kornslaget i landet vårt. Rug gir en fyldig smak til brød og gjør det saftig og tung. Det gir dessuten lengre holdbarhet og ble derfor populær som proviant på Lofotfiske. Bygg har vært dyrket i over 10 000 år, og er trolig verdens eldste kulturplante. Bygg er det kornslaget som trenger kortest veksttid for å bli modent. Det kan dyrkes i høyereliggende strøk og langt mot nord. Byggmel har ikke bakeevne, men kan brukes i mange forskjellige produkter som grøter og supper, eller blandet med hvetemel til brød og kjeks. Spelt er en kornart nært beslektet med hvete, og kalles ofte urkornet. Spelt var tidligere en svært viktig kornsort, og har vært dyrket i Norden i mer enn 4500 år. Spelten tapte etter hvert terreng til den mer kostnadseffektive hveten, som normalt gir tre til fire ganger mer korn per dekar enn spelt. Kilder: - SSB

- Opplysningskontoret for brød og korn