Første oppgaven er å finne ut hva denne treklossen ble brukt til. Dette er egentlig en kopi av et velbrukt emne fra Skibbåtsvær. Lignende anordninger var å finne i menneskenes boliger til alle tider og brukes den dag i dag, med samme formål, men med helt annen form og materiale. Man kan godt si at, i dag ville et slikt håndverksprodukt komme til kort...

Vi kan strekke oss til å si at denne gjenstanden er det første vi møter når vi besøker naboen, og det siste vi tar i når vi drar…

Den andre oppgaven er denne gjenstanden laget av tykt lær med innfelt metallplate. Dette redskapet var en uunnværlig del av utrustningen i en av de eldste og mest utbredte håndverksfagene, frem til dette håndverksproduktet ble overtatt av industriell produksjon mot slutten av 1800 tallet. Dette faget forsøkes gjenopplivet og er å finne på Utdanningsdirektoratets liste over små og verneverdige håndverksfag.

Vet du svaret på hva dette er kan du sende det på epost til heroy@helgelandmuseum.no eller SMS til 977 333 70.

Jim Dahl ble vinner i oktober
Oktoberoppgaven burde være en enkel utfordring for dem som vokste opp på et småbruk og som var nødt til å sveive denne rotkverna i mange timer for å hakke «kraftfôr» til kuene. Rotkverna (raspa) kommer fra Øksningan etter Arild Hofstad. Raspa er produsert av Serigstad på Bryne, - en velkjent produsent av utstyr til landbruket. Den gamle kverna har gått av moten og står stort sett til pynt, slik som denne til Heidi Marie Rudi.

Dwt kom bare inn fem svar og Jim Dahl ble trukket som vinner av en HM-sydvest.

Oktober 2016.jpg