Konkurransen er åpen for hvem som helst og du trenger ikke bo i Herøy eller ha noen tilknytning til kommunen for å delta.

Vet du svaret på oppgaven, kan du sende dette, sammen med navnet ditt og adressen, til heroy@helgelandmuseum.no, eller på sms til Rajko på tlfnr 911 26 506 innen slutten av hver måned.

Riktig løsning og navn på vinner presenteres i nettutgaven av Herøyfjerdingen, sammen med neste oppgave.

Premien er et flott krus fra Helgeland museum.

Januaroppgaven er en gjenstand som består av en oval trestikke av krokvokst eine eller fururot, surret fast med hamp.

Som de fleste andre kjære barn, har også denne flere navn, og alle benevnelser vil bli godtatt.