Verktøyet er av støypgods, med sveivehåndtak og bordfeste, veier ca. én kilo og er ca 40 cm. langt. Det ser ut til å mangle en liten, men vesentlig bit på baksiden.

Vet du svaret, send SMS til 977 333 70 eller på e-post til heroy@helgelandmuseum.no

Støypeform for garnstein
Novemberoppgaven var en gjenstand vi manglet opplysninger om, men det var opplagt for mange at dette var ei støypeform for garnstein. I ytterkanten av forma kan vi fortsatt se rester av sementblandingen.

- Vi mottok åtte riktige svar og Asbjørn Nilssen Mehaug fra Brasøy ble trukket som vinner, sier Rajko Savic.

Garnstein.jpg

Opprinnelig ble garnstein laget av egnet naturstein fra fjæra. Etter hvert ble det vanlig å bruke kleberstein ettersom de var lett å forme og borre i, slik som denne: ” HBS.1385. Fiskesøkke av klæberstein, funnet og gitt av Danielsen, Skibbåtsvær i 1975”Kleberstein.jpg
Ettersom kleberstein ikke alltid var tilgjengelig, ble det skapt et marked for industriell produksjon av garnstein i tegl. En blanding av leire og silt ble presset i støypeformene, tørket og brent i teglovner, og resultatet ble slikt som dette søkket fra Ganns Potteri & Teglverk i Sandnes. (Ishavsmuseet Aarvak)Garnsteinform.jpg
I tillegg laget fiskerne egne støpeformer og støpte søkksteiner av sementblanding, slik som med denne forma fra Herøy.