Må legge ned BrasøyGalleriet?

brasoeygalleriet_med_bjoern
Bjørn Økern og Tone Toft i BrasøyGalleriet mener at konsekvensene av fylkeskommunens forslag til nye hurtigbåtruter vil føre til nedlegging av både BrasøyGalleriet og Kulturskolen avdeling Brasøy.
I et brev til Nordland Fylkeskommune, som er formet som en høringsuttalelese, konkluderer Bjørn Økern og Toft Toft med at:

"De foreslåtte rute-endringene for Thorolf Kveldulfsson (Rute 18 – 172) vil føre til at vi blir nødt til å nedlegge BrasøyGalleriet ANS, og Kulturskolen, avdeling Brasøy".

Det er med andre ord klare ord fra personene bak BrasøyGalleriet, i den tidligere skolen i Brasøy som nå ellers rommer BrasøyGalleriet ”Atelier Toft” (Billedkunst) og ”Polarbjørn” (Systue og seilmakerverksted).

De skriver at det foregår tre virksomheter i bygningen som driverne har innredet med dette for øyet. Det er nedlagt en betydelig sum penger, og et betydelig stykke arbeid for å få dette til. Virksomhetene er nøye tilpasset stedet og mulighetene i forhold til kommunikasjon.

Driftsgrunnlaget forsvinner En stor del av besøkende i galleriet om sommeren, kommer fra Vega, eller er på vei til Vega. Enten på dagsturer, eller som ”øyhoppere” på sykkel.

"Faller forbindelsen med Vega bort, blir en stor del av driftsgrunnlaget for sommergalleriet borte", skriver Toft og Økern og legger til: 

"Dette anser vi som såpass alvorlig, at vi må vurdere å legge ned galleridriften i sin helhet".

De skisserer overfor Nordland Fylkeskommune tre måter å løse kommunikasjons-problemene i sørøyene på: 1. Som en minimumsløsning, forlanger vi at ”Thorolf Kveldulfssøn” opprettholder Vega som stasjoneringssted.

2. Vi forlanger også at anløpene på Tennvalen opprettholdes på de tidene som er nå.

3. Vi oppfordrer til å legge til faste anløp på Skålvær, Skogsholmen og Hysvær, med relativt stor hyppighet i sommermånedene. Dette vil stimulere reiselivnæringa, som forutsatt av Nordland Fylke og Herøy Kommune.

Også Kulturskolen i fare  Virksomheten i Kulturskolen er også i fare med det nye ruteforslaget. I dag passer det med anløp av Tennvalen og Brasøy Fergekai, skriver Toft og Økern videre.

"Elevene kjører til Tennvalen, Thorolf bruker to minutter over til fergekaia, hvor de blir hentet. Etter kurset blir de kjørt ned til fergakaia igjen. Dermed får de 3 effektive arbeidstimer, og kort reisetid.

Etter det nye forslaget blir reisetiden alt for lang, så vårt tilbud faller bort av seg selv.

Toft og Økern tegner også et ytterst dystert bilde av framtiden for reiselivsnæringa i sørøyene:

"De foreslåtte rutetidene vil føre til regelrett avvikling av reiselivet her på øya", skriver de og legger til:

"Det nyrestaurerte internatet på Skogsholmen har vært drevet i to sesonger, men framtiden ser temmelig dyster ut for videre drift.

Stedet er ikke tilgodesett med ett eneste anløp i den nye ruteplanen. Vi hadde håpet på et UTVIDET tilbud både for Skogsholmen og Skålvær, siden vi stadig sender våre gjester dit.

Både padlere og øyhoppere lar seg begeistre over disse stedene. Med de foreslåtte rutetidene, vil også denne delen av reiselivet her i sørøyene gå en dyster framtid i møte".

De viser til at Nordland Fylkeskommune har vedtatt at den viktigste satsingen for næringslivet framover skal være nettopp reiseliv.

Brevet er sendt Nordland Fylkeskommune og Herøy kommune.
brasoeygalleriet_med_bjoern
Bjørn Økern (innfelt) frykter at han og samboer Tone Toft må legge ned BrasøyGalleriet.
brasoey_tone
Tone Toft driver "Atelier Toft" i BrasøyGalleriet hvor hun som her driver undervisning av skole-elever.
brasoey_oekern
Bjørn Økern driver "Polarbjørn" i kjelleretasjen i BrasøyGalleriet.

Annonser