Må bygges ny bru over Herøysundet

Renovering av Herøysundbrua

Etter et møte mellom Nordland fylkeskommune og Herøy kommune blir det nå slått fast gjennom en pressemelding at det må bygges ny bru over Herøysundet. Henrikvalen i Brasøy skal også ordnes.

Under rehabiliteringsarbeid er det påvist større skader på Herøysundet bru, og brua anslås å ha en restlevetid på tre til fem år. Brua er trygg, den overvåkes, og det vil bli gjort forsterkninger. Men ny bru over Herøysundet er derfor helt nødvendig. Fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen (Sp) har derfor bedt administrasjonen om å gå i gang med å se på tekniske løsninger, og å beregne kostnadsbildet for ny bru over Herøysundet.

- En ny bru vil jo måtte bygges etter nye kvalitetsstandarder. Det positive er at dette vil kunne ha stor betydning for utviklingen av næringslivet i området. Nå må vi politikere starte jobben med å finne rom i de kommende økonomiplanene, sier fylkesråd Bentzen.

Teknikk og økonomi
Fredag hadde fylkesdirektør Odd Inge Bardal og seksjonsleder for drift og vedlikehold, Lars Petter Kaski, møte med Herøy kommune for å diskutere tekniske muligheter og framdrift i arbeidet med å prosjektere ny bru.

- Herøy kommune har allerede regulert inn ny bru. Vi tar utgangspunkt i dette arbeidet når vi jobber videre med dette, forteller fylkesdirektør Bardal.

Henrikvalen
I møtet ble også Henrikvalen i Brasøy diskutert. Det har lenge vært ønsket å åpne fylkesvegfyllingen over vika, for å sikre vanngjennomstrømming til området.

- Vi er enig med Herøy kommune om at Nordland fylkeskommune og Herøy kommune i fellesskap skal rydde opp i forholdene. Nordland fylkeskommune skal legge et større rør gjennom fylkesvegfyllingen, slik at vi oppnår god utskifting av vann på innsiden av fylkesvegfyllingen. Arbeidene skal utføres i år, forteller seksjonsleder Lars Petter Kaski. 

Annonser