Lunsjmøte i næringsforeningen

2_naeringsfor
Tirsdag neste uke (26. oktober) inviterer styret i Herøy næringsforening til lunsjmøte på Herøy Brygge klokken 11.00. Blant sakene leder i foreningen Roger Hansen tar opp er om næringslivet i Herøy har behov for en næringssjefstilling i kommunen.
”Etter at Knut Prestøy gikk av med pensjon fra stillingen som næringssjef, så er denne stillingen ikke besatt.
 
Har næringslivet i Herøy behov for næringssjefstillingen”, spør leder i Herøy næringsforening Roger Hansen i innkallingen til lunsjmøtet neste tirsdag.
 
Yrkesmessa
Han setter også søkelyset på den fallende interessen for yrkesmessa i Herøy.
 
”Etter en pangstart med betydelig interesse fra næringslivet, så har interessen avtatt, noe styret synes er beklagelig.
 
Attraktiv arena
Styret ønsker derfor en dialog med medlemmene om hva som må til for at yrkesmessa skal bli en attraktiv arena, for å synliggjøre kommunens næringsliv for fremtidens herøyfjerdinger”, skriver Roger Hansen i innkallingen.
 
Han setter et stort spørsmålstegn bak yrkesmessa 2011.
 
Kommunalt næringsfond
Tredje og siste sak til neste ukes lunsjmøte i næringsforeningen er bruk av kommunalt næringsfond i forhold til midler fra Innovasjon Norge.
 
”Hva gir mest til kommunens næringsliv”, er spørsmålet som skal opp, skriver Roger Hansen og oppfordrer så mange som mulig om å komme på møtet.
2_naeringsfor
Leder i Herøy næringsforening inviterer til lunsjmøte tirsdag 26. oktober.
2_yrkesmessa
Yrkesmessa hadde stor interesse fra næringslivet - en stund. Nå setter styret i næringsforeninga messa på sakskartet igjen.

Annonser