Lunsjmøte i næringsforeningen

afj_og_roger
Mandag 7. juni klokken 11 er det tid for månedens lunsjmøte i Herøy næringsforening på Brygga. Tema er arealplanen for Herøy og samferdsel hvor ordføreren orienterer. Deretter er det ekstraordinært årsmøte for å få valgt ny leder i foreningen.


I innkallingen til lunsjmøtet skriver avtroppende leder Roger Hansen at til det første temaet, nemlig kommunens arealplan, er det ønskelig at næringslivets arbeidsgruppe sammen med planlegger Jonny Iversen, deltar og presenterer arbeidet så langt.
 
Det vil dermed være mulig å få stille spørsmål og eventuelt komme med innspill i prosessen.
 
Ordføreren orienterer
Det andre temaet på møtet er samferdsel.
 
Her er ordfører Arnt Frode  Jensen inviterert for å informere om status med hensyn til ferjeanbud, TØI-rapport, det havarerte samarbeidet med Dønna og hva som gjøres konkret for å få til korrespondanse med fly på morgenen.
 
I tillegg til annet som er relatert til dette tema.
  
Ekstraordinært årsmøte:
Etter medlemsmøtet avholdes ekstraordinært årsmøte for valg av leder til foreningen. 
 
Dagens leder, Roger Hansen, tok på siste møte betenkningsstid på om han hadde anledning til å fortsette.
 
Nå er det likevel klart at det må velges ny leder.
 
For å kunne dimensjonere antall lunsj-tallerkener, ber Roger Hansen om at de som planlegger å komme gir en tilbakemelding.
 
afj_og_roger
Roger Hansen (t. h.) leder sitt siste møte i Herøy næringsforening hvor også ordfører Arnt Frode Jensen skal orientere om samferdsel.

Annonser