Tema for møtet:

  • Ordfører Arnt Frode Jensen orienterer om den videre prosessen for en fastlandsforbindelse til Herøy/Dønna
     
  •  DnB v/ Mona Vistnes vil informere om Indeks Nordland og oppstart av bank i butikk på Herøy

De som enda ikke har meldt seg på oppfordres til  å gjøre dette snarest til leder Harald Jakobsen.