Denne gangen er både medlemmer i næringsforeninga og sponsorer/støttespillere samt styret i Herøydagan samlet til felles møte på Augustbrygga. Møtet avsluttes med sjømataften med buffét med sjømat fra Helgeland. I tillegg blir det musikalsk underholdning med Kristin Markås Mellingen, Johnny Birger Hanssen og Svein Lundestad.

Saksliste:

 1. Orientering v/Anne Karlsen, leder i Herøy Næringsforening.
   
 2. Helgeland Sparebank v/ Roger Hansen
  - Hvor beveger næringslivet i Herøy seg?
  - Bankprodukter
   
 3. Herøy kommune v/Ordfører Arnt Frode Jensen
  - Samferdsel; ferge, hurtigbåt og buss
  - Flyruter
  - Fastlandsforbindelse
   
 4. Herøydagan v/leder Britt Anne Karlsen
  - Informasjon om siste års Herøydager og hvilke planer de har for neste år
  - Innspill fra møtedeltakere, råd og tips til forbedringer.

Vel møtt til sjømataften og «lunsjmøte», som denne gangen sponses av Helgeland Sparebank.