Luftet meningene

afj_og_ingunn
Politikerne fra Dønna og Herøy fikk i dag luftet sine meninger om samferdsel, fra to ganske ulike ståsteder. Frp\'s Vegar Dalen fra Herøy uttrykte forskrekkelse over at Dønna Ap mener at et annet innslag enn Skorpa for fastlandstunnellen er uspiselig for Dønna.
Men Vegar Dalens forskrekkelse var også det hardeste utfallet som ble servert i dag. For ellers var nok politikerne på begge sider av brua opptatt av å holde en god tone.
 
Og selvsagt måtte Anne Sofie Mathisen i Dønna Ap svare på Dalens uttalelse.
 
Ærlig sak
- Det må være en ærlig sak å mene det. Arbeidspendlingen fra Dønna og Herøy er tilsammen som en Marine Harvast-bedrift.
 
Vi har kan ha en tilnærmet fastlandsforbindelse med ferjene i dag, dersom de ikke var lagt parallelt.
 
Vi er redde for en befolkningsflukt fra Dønna med en annen fastlandsløsning enn under Skorpa. sa Mathisen.
 
Lite om sørøyene
Vegar Dalen la til at diskusjonen i liten grad handlet om sørøyene i Herøy og Vandve i Dønna.
 
For det diskusjonen handlet om var i første rekke den dårlige veien mellom de to kommunene, fastlandsforbindelsens tvingende nødvendighet og næringslivets behov for god kommunikasjon.
 
Ordfører Arnt Frode Jensen la i sin orientering stor vekt på Marine Harvest sitt store transportbehov med 17 vogntog inn og like mange ut fra Herøy per dag.
 
Marine Harvest viktig også for Dønna
Dønnaordfører Ingunn Laumann sa i sin innledning at Marine Harvest er en viktig bedrift også for Dønna, ettersom det er mange fra hennes kommune som pendler til herøybedriften på jobb.
 
Hun mente også at veien mellom Dønna og Herøy er for dårlig, samme hvor innslaget for fastlandsforbindelsen blir.
 
- Vi har 155 arbeidspendlere fra Dønna hver dag og vi er derfor veldig opptatte av den bilførende hurtigbåten om morgenen.
 
Bo-kommune
Dessuten er vi opptatte av å være en god bo-kommune og BAS-region, sa Laumann og ba herøypolitikerne være med på en felles sak for å få tilbake den bilførende hurtigbåten om morgenen.
 
Hennes ordførerkollega Jensen i Herøy lovet å gjøre felles sak med Dønna i dette.
 
Ettersom dette var det første møtet mellom de to formannskapene, benyttet politikerne anledningen til å gjøre "motparten" kjent med sine meninger.
 
Etter hvert syntes Anne Sofie Mathisen at det ble vel mye:
 
Opptatte av egeninteresser 
- Vi er veldig opptatte ev egne interesser. Dette handler om tillit. Vi må fortsette å møtes for å bygge opp den.
 
Jeg syns brua mellom Dønna og Herøy har vært en lykke for oss og at vi hanger sammen. Har vi råd til å tenke kun på egne interesser?
 
Hvem vinner på at vi får en avfolkning på Nord-Dønna? Ingen. Tenk dere trailertrafikken gjennom Silvalen i Herøy!
 
Nei, vi må få veien mellom Dønna og Herøy inn på planene for utbedring. Og kanskje må vi ha to ferjesamband for å fordele trafikken, sa Mathisen.
 
Kritisk periode
Varaordfører i Herøy, Elbjørg Larsen, mente at perioden fram til fastlandstunnellen kommer er kritisk.
 
- Jeg er bekymret for bosettingen. Perioden fram til vi får tunnellen er viktig, for i denne perioden kan vi miste folk og arbeidsplasseer.
 
Jeg tror vi kan miste enda flere folk fra både Dønna og Herøy de neste to årene. Derfor er det viktig at vi jobber sammen om dette.
 
Vi må se på hva som kan tjene våre to kommuner best, sa Elbjørg Larsen.
 
Også Svein Cato Jakobsen (Herøy Ap) mente at man må gjøre noe med veien mellom våre to kommuner.
afj_og_ingunn
Ordførerne Arnt Frode Jensen og Ingunn Laumann fikk med god hjelp av sine medpolitikere luftet sine kommuners meninger i dag.
anne_sofie
- Det er en ærlig sak å mene det Dønna Ap har vedtatt, uttalte Anne Sofie Mathisen.

Annonser