For at vi skal kunne ha folkebad i Herøy er vi avhengige av å ha flere frivillige badevakter. Jeg håper derfor at mange melder seg på, sier leder av Herøy Frivilligsentral, Jelena Budesa.

Livredningskurset skal holdes av rektor ved Herøy skole, Lars Olav Mogård-Larsen i bassenget på skolen fra klokken 18 00.

Førstehjelpskurs
Etter at livrednigskurset er over blir det organisert et førstehjelpskurs som skal ledes av kommunelege 2 Audun Dyrhaug Hov klokken 19 00 på Herøy skole

Påmelding
For å melde seg på kurset må man ta kontakt med Jelena Budesa på Møtestedet - Herøy Frivilligsentral på tlf: 96 04 47 74 eller post@heroy.frivilligsentral.no