Vel 30 engasjerte innbyggere deltok på møtet og det kom inn mange gode innspill. Deltagerne ble delt inn i grupper og ble bedt om å svare på 4 spørsmål som omhandlet forventninger og muligheter i forbindelse med kommunens bo- og nærmiljø.

Hensikten med folkemøtet er å gi innbyggerne innsyn i hvordan det jobbes med folkehelse og knytte nye kontakter for fremtidig samarbeid mellom kommunen og frivilligheten.

Ved oppsummering av gruppearbeidet kom det frem at det for mange er viktig med gode møteplasser og tilrettelagte friluftsområder. Det er også ønskelig at kommunen bistår frivilligheten og enkeltpersoner i søknadsprosesser i forbindelse med søknad av tilskuddsmidler. For mange er det viktig at kommunens hjemmeside til en hver tid  er oppdatert og oversiktlig.

Det er veldig viktig å få innspill fra kommunens innbyggere.  I forbindelse med planarbeid vil det for eksempel bli aktuelt å melde inn noen av innspillene som har kommet inn.

Det ble orientert om resultatet fra møtet i kommunestyret 19. juni.

Tekst: Mari Haave Dvergsdal, frisklivskoordinator og Karina Kilvær, folkehelsekoordinator