Lesekveld på Øksningan skole

lesekveld_oeksningan4
Øksningan skole har de siste tre ukene hatt et litteraturprosjekt. Bakgrunn for prosjektet var å fremme lese- og skriveglede, øke lesehastighet og fremme samarbeid mellom hjem og skole.
Skolen tok utgangspunkt i et spørreskjema som ble besvart av foreldrene.

Der skulle de fortelle hvilke bøker og forfattere de husket og som de leste da de var barn.

Opplysningene ble så brukt til å skaffe bøker til elevene. Alle ble oppfordret til å lese bøker som foreldrene hadde lest.

I denne perioden har skolen hatt høytlesning, lesekurs, tegnet, alle elevene har skrevet og illustrert egne bøker, laget utstilling, laget statistikk og diagrammer fra opplysningene de fikk i undersøkelsen, laget faktatekster og veggaviser og laget powerpointpresentasjoner.

Prosjektet ble avsluttet torsdag 14. februar på kvelden ved at skolen inviterte foreldrene på besøk, presenterte hva de hadde gjort, hadde quiz og avsluttet med felles kveldsmat.

Bilder: Øksningan skole.
lesekveld_oeksningan4
Alle elevene med sine egne bøker de har laget i leseperioden.
lesekveld_oeksningan2
Foreldrene hadde stor glede av å lese i elevenes hefter og bøker.
lesekveld_oeksningan3
Lesekvelden ble avsluttet med felles kveldsmat.

Annonser