Les hele FADHA-rapporten her

FADHA1
Konsulentfirmaet Asplan Viac mener at en tunnel under Skorpa til Horvnes i Alstahaug er det beste alternativet for fastlandsforbindelsen som Dønna og Herøy jobber for. Men rapporten sier ikke noe om hva som er byggeteknisk mulig. Her kan du lese hele rapporten.
Herøy og Dønna kommune har engasjert konsulentfirmaet Asplan Viac for å utrede de tre alternativene for fastlandsforbindelsen.   Men rapporten tar ikke alle faglige hensyn.   Den tekniske gjennomføringen sier den ingenting om.   - Rapporten er utarbeidet av kun økonomer og forskere. Ingeniører har ikke vært inne i bildet i det hele tatt, sier rådmann Roy Skogsholm.   Teknisk mulig? Dermed er det ikke tatt hensyn til hva som er teknisk mulig.   For det som er helt klart er at en tunnel under Skorpa må gå vel 100 dypere enn noen tunnel tidligere har gjort.   Dermed må ny teknologi tas i bruk, teknologi man så langt ikke har benyttet. Fra både Herøy og Dønna kommuner er utgangspunktet at man skal overlate trasévalg til fagmiljøene.   Derfor vil det måtte komme en ny rapport som også tar hensyn til hva som er teknisk mulig.   Rådmann Roy Skogsholm poengterer at bompengesatsene for brukerne ikke vil bli høyere enn dagens ferjesatser.   Dermed er det ikke riktig som det sto i en lokalavis nylig, at brukerne må belage seg på skyhøye bompengesatser.   De alternativene som Asplan Viac har vurdert i sin rapport er:   Alternativ 1: Fra Hestad på Dønna - under Skorpa og opp ved Horvnes i Sandnessjøen. Pris: 1, 3 milliarder kroner.   Alternativ 2: Traseen starter ved Sørnavika i Alstahaug der den skjærer inn i fjellet under Stokkaåsen. Tunnelen bøyer av under Stokka flyplass, krysser under Svinøya og fortsetter til Nord-Herøy der den munner ut i krysset mellom Storvatnet og Salsvatnet.    Alternativ 3: Dette alternativet går inn i fjellet rett sør for Vangsgården og i ring under "Nubben". Tunnelen bøyer av under Ørntuva og krysser under Austbø før den dukker opp et stykke inne på Herøy.   Asplan Viac har valgt å anbefale alternativ 1, både ut fra byggekostnaden og den samfunnsmessige nytten.   Derimot stilles det usikkerhet ved den tekniske gjennomføringen. Grunnen er at man i fjordspennet må ned på dyp rundt 400 meter.   Les hele rapporten selv her.
FADHA1
Kart over området med de tre alternative traséene inntegnet.

Annonser