Lensmannen orienterer

boeroe
Før kommunestyret går løs på sine 16 saker, er lensmann Edvard Børø invitert til å orientere om viktige saker kontoret jobber med. Rusproblematikk er en av disse sakene.
- Ungdommer i vårt lensmannsdistrikt har en reisevirksomhet som likner veldig på narkokurers reisevirksomhet. Det brukes både hasj, marihuana, amfetamin og anabole steroider i Herøy, sa lensmann Børø fra talerstolen.

En meget lydhør samling politikere og ansatte i administrasjonen fulgte nøye med.

Treningsstudioer - Vi ser at treningsstudioer i området har folk med misbruk av anabole steroider, sa Børø som sier han kunne snakket lenge.

Han kom også inn på ulike symptomer på misbruk og hvilke konsekvenser misbruk kan medføre.

- Vi har personer fra området som er blitt nektet innreise i Amerika av slike årsaker. Vi har hatt trafikkulykker i distrikttet hvor rusmidler har vært innblandet, sa Børø som lot spørsmålet om hva vi gjør med problemet bli hengende i lufta.

En del av politikerne stilte spørsmål til Børø. Blant annet ønsket Svein Cato Jakobsen (Ap) å høre om det stemmer at vi har opp til 80 brukere i Herøy. Er vi verst i distriktet?

Er vi verst? - Det er det umulig å svare på. Vi er nok en god nummer to, med Alstahaug på førsteplass, svarte Børø.

Vegar Dalen (Frp) mente problemet henger sammen med lensmannskontorets manglende bemanning. Det var lensmann Børø enig i.

Steinar Furu (Ap) stilte spørsmål med om politiet klarer jobben alene.

- Vi klarer det ikke alene. Dette er et samfunnsproblem og det må tas en del politiske og administrative beslutninger, sa Børø.

Kontorets lokalisering Lensmannen kom også inn på lokalisering av lensmannskontoret i Herøy og Dønna: - Det er ikke aktuelt å rokke ved lensmannskontorets plassering. Herøy er blitt en base og blir det også i framtida, sa Børø blant annet.

Lensmannen vil også få ny tjenestebåt som blir levert i midten av april.

Han har også ønske om tjenestebil som kan stasjoneres på Bjørn for å spare tid.

Bemanning Børø sa også at hans kontor sliter med å få utdannet folk til stillingen som ble ledig etter at Oddbjørn Lorvik begynte i jobben som NAV-leder i Alstahaug.

Nå blir stillingen lyst ut på nytt.
boeroe

Annonser